హెలీనా బ్లావట్‌స్కీ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హెలినా బ్లావట్‌స్కీ దివ్యజ్ఞాన సమాజం స్థాపకుల్లో ఒకరు.

హెలెనా పెట్రోవ్నా బ్లవట్‌స్కీ (1831-1891) రష్యా దేశస్థురాలు. చిన్ననాటనే ఆమెకు అతీంద్రియ శక్తులు అలవడినాయి. వివాహం అయిన వెంటనే భర్తను త్యజించింది. తాత్విక చింతనతో అనేక దేశాలు పర్యటించింది. అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఆల్కాట్‌తో పరిచయం శాశ్వతానుబంధంగా మారింది. టిబెట్ బౌద్ధాన్ని, భారతీయ దర్శనాలను సాకల్యంగా అధ్యయనం చేసింది. ఇసిస్ అన్వీల్డ్, సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్, వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ వంటి గ్రంథాలు బహుళ ప్రజాదరణ పొందాయి. ఆమె రచించిన ‘కీ టు థియోసఫీ’ గాంధీజీని విశేషంగా ప్రభావితం చేసింది. ఆమె ఆకల్టిజంపై కడా ఎంతో కృషిచేసింది.