అంకిరెడ్డిపల్లె

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అంకిరెడ్డిపల్లి కూడా చూడండి.

అంకిరెడ్డిపల్లె పేరుతో ఈ గ్రామాలున్నాయి:

  1. అంకిరెడ్డిపల్లె (రామకుప్పం మండలం), చిత్తూరు జిల్లా
  2. అంకిరెడ్డిపల్లె (వీరపునాయునిపల్లె మండలం), వైఎస్ఆర్ జిల్లా
  3. అంకిరెడ్డిపల్లె (గిద్దలూరు మండలం), ప్రకాశం జిల్లా.