ఏకోనత్రింశతి నాయకులు

వికీపీడియా నుండి
(ఏకనత్రింశతి నాయకులు నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

(వాత్సాయన కామ సూత్రాలు)

 1. మహాకులీనుడు
 2. విద్వాంసుడు
 3. సర్వ సమ్యజ్ఞడు
 4. కవి
 5. అఖ్యాన కుశలుడు
 6. వాగ్మిలి
 7. ప్రదద్భుడు
 8. శిల్పజ్ఞడు
 9. వృద్ధదర్శి
 10. స్థూల లక్ష్ముడు
 11. మహోత్సాహుడు
 12. దృడభక్తి
 13. అనసూయకుడు
 14. త్యాగి
 15. మిత్ర వత్సలుడు
 16. క్రీడన శీలుడు
 17. నీరుజుడు
 18. అవ్యంగ శరీరుడు
 19. ప్రాణ వంతుడు
 20. అమద్యవుడు
 21. వృషజాతి నాయకుడు
 22. షెత్రుడు
 23. స్త్రీపణీత
 24. స్త్రీలాలయిత
 25. స్త్రీల కవశుడు
 26. స్వతంత్ర వృత్తికుడు
 27. అనిష్టుడు
 28. అనర్ష్యాళువు
 29. అనవశంకి