కెల్విన్‌

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కెల్విన్ (Kelvin (symbol: K) ఉష్ణోగ్రత యొక్క కొలమానము మరియు ఏడు మూల SI మెట్రిక్ పద్ధతి ప్రమాణాలలో ఒకటి. కెల్విన్ కొలమానంలో ఉష్ణగతిశాస్త్రం ప్రకారం శూన్యం (అనగా 0 K) వద్ద ఉష్ణ శక్తి లేకపోవడం. కెల్విన్ అనేది ఐరిష్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త మరియు ఇంజినీరు అయిన విలియం థాంసన్, మొదటి బేరన్ కెల్విన్ (William Thomson, 1st Baron Kelvin (1824–1907)) పేరు మీద నామకరణం చేయబడింది. ఇతడు పరమ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత స్థానం (absolute zero point) కనుగొనేందుకు ప్రయత్నించాడు. కెల్విన్‌ కొలమానంలో - ఉదాహరణకి, పరమ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత స్థానం 0 K అని రాస్తారు తప్ప 0°K అని రాయకూడదు. అనగా కెల్విన్ కొలమానం వాడేటప్పుడు డిగ్రీలని సూచించే చిన్న సున్నని రాయనక్కర లేదు. ఇది అంతర్జాతీయ ఒప్పందాల ప్రకారం ఉన్న ఆచారం.