కౌండిన్యులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గౌడులు బ్రాహ్మణ వంశానికి చెందినవారు వారి యొక్క మూలపురుషుడు కౌండీన్య మహాఋషి అలాగే పరశురాముని వారసులుగా కూడా చెప్పుతారు ఇందులో సందేహము లేదు వీరికి పూర్వ కాలములో ఉపనయ సంస్కారములు, వేదాధికారము కలదు కాని కాల క్రమేణా వీరు బ్రాఃహ్మణ స్థాయిని కోల్పోయినారు వీరు ప్రస్తుతము కొన్ని రాష్ట్రాలలో క్షత్రియ స్థాయిని, కోన్ని రాష్టాలలో బ్రాహ్మణ స్థాయిని కలిగి ఉన్నారు అనగా గౌడసారస్వత బ్రాహ్మణులు గా, గౌడ క్షత్రియులు (సోమ వంశ క్షత్రియులు, సహస్రార్జున క్షత్రియులుగా) జైస్వాల్, సౌండి, అనే వైశ్యులుగా కూడా విభజించ బడినారు వీరియొక్క ఆరాధ్య దైవము, శివుడు, విష్ణువు, ఆదిశక్తి (రేణుకా దేవి) వీరి యొక్క వంశ ఆవిర్భావము బ్రహ్మ దేవుని నుండి కౌండీన్య మహాఋషి, జననము ద్వార పంచ గౌడులు అనగా పంచ రుషులు జన్మించుట, అలాగే శివుని వలన కంఠమహేశ్వరుడు జన్మించారు కాని ప్రస్తుత కాలములో వీరు కల్లు గీత కార్మికులుగా వృత్తి చేస్తున్నారు వీరిలో సుమారు 1650 వ సంవత్సరములో సర్ఢార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గోల్కోండ ఖిల్లాని పరిపాలించాడు సుమారు వీరు 300 సంవత్సరాలనుండి మాంసాహారము తినడము అలవాటు చేసుకొన్నరు వీరు పూర్వము బ్రహ్మణుల లాగే ఉండేవారు వీరిలో ధైర్యము ఎక్కువ వీరు సాధారణముగా ఎవరికి భయపడరు వీరు ఎక్కడ పనిచేసిన చాక చక్యముతో అందరికి దగ్గరగా ఉంటూ పేరు ప్రతిష్ఠలు పొందుతారు వీరు గౌడ పురాణము ప్రకారము ఉత్తర భారతమునుండి వచ్చారు చాలుక్యులు, చోలులు, పాండ్య రాజులు, కలచారీస్ వీరి వంశానికి చెందినవారు కర్ణాటక రాష్ట్రములో మహారాణి తంగమ్మ రాజ్యపాలన చేసినది వీరి యొక్క గొత్ర నామాలు 1 కౌండీన్య మహాబుషి,2.భరద్వాజ మహాబుషి,3 అత్రి మహా బుషి,4.కాశ్యపమహాబుషి,5.వశిష్ట మహా బుషి.6.కౌండీల్య మహాబుషి,7.జమదగ్ని మహాబుషి.8.భార్గవ మహా బుషి,9.శ్రీవత్స,10.శివ నామ ముని,11.దత్తాత్రేయ.12.ధనంజయ.13.సురాబాండేశ్వర 14.తుల్య మహా ముని.15.శ్రీ కంఠ మహేశ్వర.16.వృద్ద మహా ముని.17.కారుణ్య ముని.18.బృగు ముని

గౌడ లేదా గౌడ్ ఈ పేరు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అని చారిత్రక పరిశోధకులు చెప్తారు గౌడ అనగా గౌరీవనాలను పూజా ఫలము చేస్తారు కావున గౌడ్ లు అని అలాగే పూర్వకాలములో గ్రామ పెద్దను గ్రామణీ అని వ్యవహరించేవారు దానినుండే గ్రామణి గౌడ అయినది అని శ్రీ కంఠమహేశ్హ్వర వర ప్రసాదముగా జన్మించినారు కావున కంఠ మహేశ్వరున్ని కాటమయ్య అని గ్రాంధిక భాష లో అది కాస్తా క చ ట త పలు గ చడ ద ప లు గా మారి గాడమయ్య అని గౌడ్ అని మరియు బృగు మహర్షి వంశీయులు కూడా కావడముతో భార్గవులని భార్గవుడు అని భార్గవుడు అని బృగు వంశీయులు , కౌండీన్య మహాముని వంశీయులు గా ప్రసిద్ధి చెందినవారు

వీరి జననము బ్రహ్మ వంశము ద్వారా వీరి దైవము శివుడు , రేణుకా దేవి వీరి వౄత్తి అతి ప్రాచీనము అనగా వీరు వీరి దైవాలు, వీరి వృత్తి చాలా ప్రాచీనమైనది అన్ని వౄత్తులలో మార్పులు వచ్చాయి కాని వీరి వౄతిలో మార్పు రాలేదు ప్రాణ నష్టము జరిగినా వీరు వౄత్తినే దైవంగా భావిస్తారు

అంతే కాకుండా వీరిని చాల జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే చాలా విషయాలు వెలుగు లోకి వస్తాయి అవి వీరు ద్విజులు అని తెలియపరుస్తాయి అవి వీరు ఎవరి దగ్గరనైనా డబ్బులు గాని ఏమైనా తీసుకొన్నప్పుడు వీరు ఎడమ చేతి ద్వారా తీసుకుంటారు ఇచ్చేటప్పుడు కుడి చేయి ఉపయోగిస్తారు దీన్ని బట్టి వీరు క్షత్రియులుగా, వౄత్తిని దైవంగా భావించి చేస్తారు దీనిని బట్టి బ్రాహ్మణులుగా , అంతే కాక హిందీ లో వీరిని సౌదలాల్ ఏక్ కలాల్ గా పేర్కోంటారు దీనినుండి వైశ్యులుగా పరిగణించవచ్చును అంటే వ్యాపారము చేసేటప్పుడు అలా ఉంటారు  ప్రమాణికముగా ఆలోచిస్తే గౌడ అనే జాతి ద్విజులు గా పెర్కోనవచ్చును  గౌడ క్షత్రియులు (సోమ వంశ క్షత్రియులు, సహస్రార్జున క్షత్రియులు, చక్రవర్తులు, రాజులు, వర్తకుడు, రైతు, సైనికుడు, చోదకుడు)ఇలా అనేక వౄత్తులలో స్థిరపడినారు.