సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
 • వాడుకరి పేరు: Augusto De Luca
 • నమోదైనది: 16:00, 23 మార్చి 2014 (6 సంవత్సరాల క్రితం)
 • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 557
 • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 564
 • లాకు చేసినవి: అవును
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ab.wikipedia.org05:53, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ace.wikipedia.org05:53, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
af.wikipedia.org05:54, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
af.wikibooks.org12:14, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
af.wiktionary.org11:26, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ak.wikipedia.org06:45, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
als.wikipedia.org05:54, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
am.wikipedia.org05:55, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ang.wikipedia.org10:10, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ang.wikibooks.org12:15, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ang.wiktionary.org18:00, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
an.wikipedia.org05:55, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
arc.wikipedia.org09:22, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ar.wikipedia.org05:56, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ar.wikibooks.org12:16, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ar.wikinews.org14:13, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ar.wikiquote.org10:44, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ar.wikisource.org07:18, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ar.wikiversity.org14:39, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ar.wiktionary.org18:01, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
arz.wikipedia.org08:47, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ast.wikipedia.org05:57, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
as.wikipedia.org10:07, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
as.wikisource.org07:18, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
av.wikipedia.org09:13, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ay.wikipedia.org05:58, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
az.wikipedia.org05:58, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
az.wikibooks.org12:17, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
az.wikiquote.org10:44, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
az.wikisource.org07:19, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bar.wikipedia.org05:59, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bat-smg.wikipedia.org06:00, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ba.wikipedia.org05:59, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bcl.wikipedia.org06:01, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
be-tarask.wikipedia.org06:06, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
be.wikipedia.org06:06, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
be.wikibooks.org12:18, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
be.wikisource.org07:20, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bg.wikipedia.org06:07, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bg.wikibooks.org12:19, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bg.wikinews.org11:26, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bg.wikiquote.org10:45, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bg.wikisource.org07:20, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bg.wiktionary.org18:01, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bh.wikipedia.org10:16, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bi.wikipedia.org06:08, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bjn.wikipedia.org09:20, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bm.wikipedia.org06:51, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bn.wikipedia.org08:32, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bn.wikibooks.org12:19, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bn.wikisource.org07:21, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bo.wikipedia.org09:25, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bpy.wikipedia.org08:37, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
br.wikipedia.org06:08, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
br.wikisource.org07:22, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
br.wiktionary.org18:02, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bs.wikipedia.org06:09, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bs.wikibooks.org12:20, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bs.wikinews.org14:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bs.wikiquote.org10:46, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bs.wikisource.org07:22, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bug.wikipedia.org08:44, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bxr.wikipedia.org07:26, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wikipedia.org06:09, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wikibooks.org12:21, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wikinews.org14:16, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wikiquote.org10:46, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wikisource.org07:23, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wiktionary.org18:02, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cbk-zam.wikipedia.org09:14, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cdo.wikipedia.org06:56, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ceb.wikipedia.org07:34, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ce.wikipedia.org08:38, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
chr.wikipedia.org06:57, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ch.wikipedia.org06:35, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
chy.wikipedia.org06:58, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ckb.wikipedia.org08:44, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
commons.wikimedia.org06:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)Blocked indefinitely.
కారణం: Cross-wiki spambot/abused proxy IP
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
1
co.wikipedia.org09:12, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
co.wiktionary.org18:03, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
crh.wikipedia.org09:31, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cr.wikipedia.org06:39, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
csb.wikipedia.org09:52, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cs.wikipedia.org07:40, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cs.wikibooks.org12:24, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cs.wikinews.org14:17, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cs.wikiquote.org10:47, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cs.wikisource.org07:24, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cs.wikiversity.org14:39, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cs.wiktionary.org18:04, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cu.wikipedia.org06:57, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cv.wikipedia.org08:33, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cv.wikibooks.org12:25, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cy.wikipedia.org08:19, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cy.wikibooks.org12:25, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cy.wikisource.org07:24, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
da.wikipedia.org07:48, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
da.wikibooks.org12:26, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
da.wikisource.org07:25, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
da.wiktionary.org18:04, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
de.wikipedia.org06:17, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
de.wikisource.org10:39, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wiktionary.org08:17, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
diq.wikipedia.org09:49, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
dsb.wikipedia.org09:32, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
dv.wikipedia.org09:54, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
dz.wikipedia.org06:37, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ee.wikipedia.org06:46, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
el.wikipedia.org08:13, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
el.wikibooks.org12:27, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
el.wikinews.org14:18, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
el.wikiquote.org10:48, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
el.wikisource.org07:25, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
el.wikiversity.org14:40, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
el.wikivoyage.org14:49, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
el.wiktionary.org18:05, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eml.wikipedia.org10:06, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikipedia.org16:03, 23 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikibooks.org16:03, 23 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikinews.org06:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)Blocked indefinitely.
కారణం: globally locked cross-wiki spammer
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
1
en.wikiquote.org16:03, 23 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikisource.org16:03, 23 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikiversity.org16:03, 23 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikivoyage.org06:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wiktionary.org16:03, 23 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)Blocked indefinitely.
కారణం: Spamming
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
1
eo.wikipedia.org07:46, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eo.wikibooks.org12:30, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eo.wikinews.org10:37, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eo.wikiquote.org10:32, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eo.wikisource.org07:27, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikipedia.org06:20, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikibooks.org12:31, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikinews.org14:20, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikiquote.org10:51, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikisource.org07:27, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikiversity.org10:35, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikivoyage.org14:50, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wiktionary.org18:07, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
et.wikipedia.org07:55, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
et.wikibooks.org12:31, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
et.wikisource.org07:28, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
et.wiktionary.org18:07, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eu.wikipedia.org07:48, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eu.wikibooks.org12:32, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ext.wikipedia.org09:46, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wikipedia.org06:03, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wikibooks.org12:33, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wikinews.org14:21, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wikiquote.org10:51, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wikisource.org07:29, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wiktionary.org18:08, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ff.wikipedia.org06:40, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fiu-vro.wikipedia.org09:27, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wikipedia.org07:39, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wikibooks.org12:33, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wikinews.org14:21, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wikiquote.org10:52, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wikisource.org07:29, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wikiversity.org14:41, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wiktionary.org18:08, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fj.wikipedia.org06:44, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fo.wikipedia.org09:08, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fo.wikisource.org07:30, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
frp.wikipedia.org09:38, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
frr.wikipedia.org09:24, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wikipedia.org06:18, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wikibooks.org12:34, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wikinews.org14:22, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wikiquote.org09:00, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wikisource.org07:31, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)Blocked indefinitely.
కారణం: spam
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
1
fr.wikiversity.org14:42, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wikivoyage.org14:50, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wiktionary.org18:09, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fur.wikipedia.org10:05, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fy.wikipedia.org08:29, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fy.wikibooks.org12:35, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fy.wiktionary.org18:10, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gag.wikipedia.org10:10, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gan.wikipedia.org09:23, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ga.wikipedia.org08:30, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gd.wikipedia.org08:47, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
glk.wikipedia.org09:26, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gl.wikipedia.org07:57, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gl.wikibooks.org12:36, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gl.wikisource.org07:32, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gl.wiktionary.org18:10, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gn.wikipedia.org10:18, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
got.wikipedia.org06:53, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gu.wikipedia.org08:37, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gu.wikisource.org07:33, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gv.wikipedia.org09:48, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hak.wikipedia.org09:53, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ha.wikipedia.org06:59, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
haw.wikipedia.org09:30, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wikipedia.org07:52, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wikibooks.org12:36, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wikinews.org14:23, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wikiquote.org10:53, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wikisource.org07:34, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wikivoyage.org14:51, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wiktionary.org18:11, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hif.wikipedia.org08:48, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hi.wikipedia.org07:58, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hi.wikibooks.org12:37, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hi.wiktionary.org18:11, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hr.wikipedia.org07:52, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hr.wikibooks.org12:38, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hr.wikiquote.org10:55, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hr.wikisource.org07:34, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hr.wiktionary.org18:14, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hsb.wikipedia.org09:09, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ht.wikipedia.org08:21, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hu.wikipedia.org07:41, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hu.wikibooks.org12:38, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hu.wikiquote.org10:54, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hu.wikisource.org07:38, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hu.wiktionary.org18:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hy.wikipedia.org07:56, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hy.wikibooks.org12:39, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hy.wikiquote.org10:55, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hy.wikisource.org07:38, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hy.wiktionary.org18:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ia.wikipedia.org08:43, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ia.wikibooks.org12:39, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
id.wikipedia.org07:39, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)Blocked indefinitely.
కారణం: Spambot. Lihat : Pengelola pengguna global
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఆటోమాటిక్ నిరోధాన్ని అశక్తం చేసాం
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
1
id.wikibooks.org12:40, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
id.wikiquote.org10:56, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
id.wikisource.org07:39, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
id.wiktionary.org18:16, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ie.wikipedia.org09:37, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ie.wikibooks.org12:41, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ig.wikipedia.org07:23, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ik.wikipedia.org06:36, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ilo.wikipedia.org09:11, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
incubator.wikimedia.org06:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
io.wikipedia.org08:35, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
io.wiktionary.org18:17, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
is.wikipedia.org08:25, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
is.wikibooks.org12:42, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
is.wikisource.org07:40, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
is.wiktionary.org18:17, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikipedia.org16:00, 23 మార్చి 2014కొత్త ఖాతా(?)1
it.wikibooks.org10:34, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)Blocked indefinitely.
కారణం: Spambot
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
1
it.wikinews.org07:28, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikiquote.org07:28, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikisource.org10:39, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikiversity.org07:29, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)Blocked indefinitely.
కారణం: Spam (global sysop action)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
1
it.wikivoyage.org10:36, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wiktionary.org07:28, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)Blocked indefinitely.
కారణం: Spambot
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
1
iu.wikipedia.org06:51, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wikipedia.org07:33, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wikibooks.org12:43, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wikinews.org14:24, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wikiquote.org10:56, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wikisource.org07:40, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wikiversity.org14:43, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wiktionary.org18:18, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
jbo.wikipedia.org09:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
jv.wikipedia.org08:22, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kaa.wikipedia.org07:20, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kab.wikipedia.org09:29, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ka.wikipedia.org08:14, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ka.wikibooks.org12:43, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kbd.wikipedia.org09:19, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kg.wikipedia.org07:25, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ki.wikipedia.org06:48, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kk.wikipedia.org07:45, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kk.wikibooks.org12:44, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kk.wiktionary.org18:18, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kl.wikipedia.org09:21, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kl.wiktionary.org18:19, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
km.wikipedia.org09:50, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
km.wikibooks.org12:45, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kn.wikipedia.org08:42, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kn.wikisource.org07:41, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
koi.wikipedia.org09:58, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ko.wikipedia.org07:40, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ko.wikibooks.org12:46, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ko.wikinews.org14:24, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ko.wiktionary.org18:20, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
krc.wikipedia.org09:31, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ksh.wikipedia.org10:19, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ks.wikipedia.org06:42, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ku.wikipedia.org08:40, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ku.wikibooks.org12:47, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ku.wiktionary.org18:20, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kv.wikipedia.org09:51, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kw.wikipedia.org10:17, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ky.wikipedia.org08:34, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ky.wikibooks.org12:47, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lad.wikipedia.org10:03, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
la.wikipedia.org07:59, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
la.wikibooks.org12:48, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
la.wikisource.org07:41, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
la.wiktionary.org18:21, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lbe.wikipedia.org09:17, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lb.wikipedia.org08:24, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lez.wikipedia.org09:32, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lg.wikipedia.org06:39, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lij.wikipedia.org10:04, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
li.wikipedia.org09:10, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
li.wikiquote.org10:57, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lmo.wikipedia.org08:30, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ln.wikipedia.org09:33, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
login.wikimedia.org16:00, 23 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wikipedia.org09:18, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ltg.wikipedia.org07:22, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lt.wikipedia.org07:49, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lt.wikibooks.org12:49, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lt.wikiquote.org10:58, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lt.wikisource.org07:42, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lt.wiktionary.org18:21, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lv.wikipedia.org08:20, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
map-bms.wikipedia.org08:45, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mdf.wikipedia.org09:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
www.mediawiki.org06:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org16:00, 23 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mg.wikipedia.org08:23, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mg.wikibooks.org12:49, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mhr.wikipedia.org09:51, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
min.wikipedia.org07:44, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mi.wikipedia.org09:10, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mk.wikipedia.org08:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mk.wikibooks.org12:50, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mk.wikisource.org07:43, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ml.wikipedia.org08:26, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ml.wikibooks.org12:51, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ml.wikisource.org07:44, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mn.wikipedia.org08:46, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mn.wiktionary.org18:22, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mrj.wikipedia.org09:35, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mr.wikipedia.org08:24, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mr.wikibooks.org12:51, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mr.wikisource.org07:45, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ms.wikipedia.org07:43, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ms.wikibooks.org12:52, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mt.wikipedia.org10:05, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mwl.wikipedia.org09:34, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
myv.wikipedia.org09:28, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
my.wikipedia.org08:27, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mzn.wikipedia.org08:49, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nah.wikipedia.org09:05, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nap.wikipedia.org08:43, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
na.wikipedia.org07:24, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nds-nl.wikipedia.org09:27, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikipedia.org08:36, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ne.wikibooks.org12:53, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
new.wikipedia.org08:16, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nl.wikipedia.org06:16, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nl.wikibooks.org12:54, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nl.wikiquote.org10:58, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nl.wikisource.org07:46, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nl.wikivoyage.org14:52, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nl.wiktionary.org18:23, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nn.wikipedia.org07:57, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nn.wikiquote.org10:59, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nov.wikipedia.org10:08, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
no.wikipedia.org07:37, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
no.wikibooks.org12:54, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
no.wikinews.org14:25, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
no.wikiquote.org11:00, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
no.wikisource.org07:47, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
no.wiktionary.org18:23, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nrm.wikipedia.org09:55, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nso.wikipedia.org07:22, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nv.wikipedia.org10:08, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ny.wikipedia.org06:36, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
oc.wikipedia.org08:14, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
oc.wikibooks.org12:55, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
om.wikipedia.org06:45, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
or.wikipedia.org09:23, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
os.wikipedia.org09:06, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pag.wikipedia.org09:48, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pam.wikipedia.org09:08, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pap.wikipedia.org09:20, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pa.wikipedia.org09:06, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pa.wikibooks.org12:56, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pcd.wikipedia.org10:18, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pih.wikipedia.org06:54, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pi.wikipedia.org10:06, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wikipedia.org06:21, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)Blocked indefinitely.
కారణం: nagminne dodawanie linków zewnętrznych (spam)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
1
pl.wikibooks.org12:57, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wikinews.org14:26, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wikiquote.org11:01, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wikisource.org07:48, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wikivoyage.org14:52, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wiktionary.org18:24, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pms.wikipedia.org08:16, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pnb.wikipedia.org08:27, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pnt.wikipedia.org06:49, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ps.wikipedia.org09:35, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikipedia.org07:35, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikibooks.org12:58, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikinews.org14:27, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikiquote.org11:01, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikisource.org07:49, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikiversity.org14:43, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikivoyage.org14:53, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wiktionary.org18:25, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
qu.wikipedia.org08:40, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
rm.wikipedia.org09:56, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
rmy.wikipedia.org06:58, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
rn.wikipedia.org06:47, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
roa-rup.wikipedia.org06:55, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
roa-tara.wikipedia.org09:07, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ro.wikipedia.org07:43, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ro.wikibooks.org12:58, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ro.wikinews.org14:27, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ro.wikisource.org07:50, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ro.wikivoyage.org14:53, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ro.wiktionary.org18:25, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
rue.wikipedia.org09:26, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wikipedia.org06:19, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)Blocked indefinitely.
కారణం: спам-ссылки на внешние сайты: cross-wiki spambot
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
 • తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు
1
ru.wikibooks.org12:59, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wikinews.org14:28, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wikiquote.org11:02, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wikisource.org07:50, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wikiversity.org14:44, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wikivoyage.org14:54, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wiktionary.org18:26, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
rw.wikipedia.org09:29, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sah.wikipedia.org08:51, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sah.wikisource.org07:52, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sa.wikipedia.org08:52, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sa.wikibooks.org13:00, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sa.wikiquote.org11:02, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sa.wikisource.org07:51, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
scn.wikipedia.org08:38, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
scn.wiktionary.org18:26, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sco.wikipedia.org08:39, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sc.wikipedia.org10:01, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sd.wikipedia.org06:49, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sg.wikipedia.org06:41, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sh.wikipedia.org07:53, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
simple.wikipedia.org07:58, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
simple.wiktionary.org18:27, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
si.wikipedia.org08:50, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
si.wikibooks.org13:00, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sk.wikipedia.org07:46, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sk.wikibooks.org13:01, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sk.wikiquote.org11:03, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sk.wikisource.org07:53, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sk.wiktionary.org18:28, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sl.wikipedia.org07:53, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sl.wikibooks.org13:02, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sl.wikiquote.org10:36, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sl.wikisource.org07:55, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sl.wiktionary.org18:28, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sm.wikipedia.org06:53, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sn.wikipedia.org09:34, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikisource.org07:21, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org06:15, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sq.wikipedia.org08:22, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sq.wikibooks.org13:02, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sq.wikinews.org14:29, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sq.wiktionary.org18:29, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
srn.wikipedia.org09:13, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sr.wikipedia.org07:42, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sr.wikibooks.org13:03, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sr.wikinews.org14:29, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sr.wikisource.org07:57, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sr.wiktionary.org18:30, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ss.wikipedia.org06:50, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
stq.wikipedia.org10:02, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
st.wikipedia.org06:38, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
st.wiktionary.org18:30, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
su.wikipedia.org08:41, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikipedia.org06:18, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikibooks.org13:04, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikiquote.org11:04, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikisource.org07:58, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikiversity.org14:44, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikivoyage.org14:55, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wiktionary.org18:31, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sw.wikipedia.org08:35, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sw.wiktionary.org18:32, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
szl.wikipedia.org10:09, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ta.wikipedia.org08:18, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ta.wikibooks.org13:05, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ta.wikinews.org14:30, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ta.wikisource.org08:00, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ta.wiktionary.org18:32, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tet.wikipedia.org07:23, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
te.wikipedia.org08:18, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
te.wikibooks.org13:06, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
te.wikisource.org08:00, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
te.wiktionary.org18:33, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tg.wikipedia.org08:31, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tg.wikibooks.org13:06, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
th.wikipedia.org08:13, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
th.wikibooks.org13:07, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
th.wikisource.org08:01, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ti.wikipedia.org06:44, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tk.wikipedia.org09:36, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tl.wikipedia.org08:17, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tl.wikibooks.org13:08, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tn.wikipedia.org06:56, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
to.wikipedia.org09:28, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tpi.wikipedia.org09:17, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wikipedia.org07:44, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wikibooks.org13:08, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wikinews.org14:31, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wikiquote.org11:05, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wikisource.org08:01, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wiktionary.org18:34, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ts.wikipedia.org06:46, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tt.wikipedia.org08:19, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tt.wikibooks.org13:09, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tum.wikipedia.org06:37, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tw.wikipedia.org06:50, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tyv.wikipedia.org06:52, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ty.wikipedia.org07:25, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
udm.wikipedia.org09:59, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ug.wikipedia.org10:01, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
uk.wikipedia.org07:36, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
uk.wikibooks.org13:10, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
uk.wikinews.org14:33, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
uk.wikiquote.org11:06, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
uk.wikisource.org08:02, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
uk.wikivoyage.org14:55, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
uk.wiktionary.org18:34, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ur.wikipedia.org08:28, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ur.wikibooks.org13:10, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ur.wiktionary.org18:35, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
uz.wikipedia.org07:54, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vec.wikipedia.org08:51, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vec.wikisource.org08:02, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vec.wiktionary.org18:36, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vep.wikipedia.org09:52, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ve.wikipedia.org06:40, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikipedia.org07:34, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikibooks.org13:11, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikisource.org08:03, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikivoyage.org14:56, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wiktionary.org18:37, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vls.wikipedia.org09:36, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vo.wikipedia.org07:55, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vo.wiktionary.org18:37, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
war.wikipedia.org07:33, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wa.wikipedia.org08:45, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
www.wikidata.org16:00, 23 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wo.wikipedia.org09:16, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wuu.wikipedia.org10:04, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
xal.wikipedia.org09:30, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
xh.wikipedia.org06:43, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
xmf.wikipedia.org09:47, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
yi.wikipedia.org08:50, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
yi.wikisource.org08:04, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
yo.wikipedia.org08:28, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
za.wikipedia.org07:21, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zea.wikipedia.org09:49, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh-classical.wikipedia.org10:03, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org08:49, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh-min-nan.wikisource.org08:05, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org18:39, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh-yue.wikipedia.org08:33, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh.wikipedia.org07:36, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh.wikibooks.org13:11, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh.wikinews.org14:32, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh.wikiquote.org11:06, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh.wikisource.org08:04, 25 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh.wikivoyage.org14:56, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh.wiktionary.org18:38, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zu.wikipedia.org06:59, 24 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Augusto_De_Luca" నుండి వెలికితీశారు