సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Lofty abyss
  • నమోదైనది: 23:53, 29 జనవరి 2009 (11 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 59,824
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 857
  • భౌగోళిక గుంపు: OTRS సభ్యులు
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
aa.wikipedia.org22:21, 28 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
aa.wikibooks.org00:28, 25 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
aa.wiktionary.org18:26, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ab.wikipedia.org04:49, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
ab.wiktionary.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ace.wikipedia.org16:16, 17 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
advisory.wikimedia.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikipedia.org21:33, 30 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
af.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wiktionary.org15:18, 21 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ak.wikipedia.org00:35, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ak.wikibooks.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ak.wiktionary.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
als.wikipedia.org16:10, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
am.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
am.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wikipedia.org23:49, 27 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
ang.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wikisource.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wiktionary.org05:08, 16 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
an.wikipedia.org14:48, 20 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
an.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arc.wikipedia.org22:25, 9 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ar.wikipedia.org03:10, 23 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6autoreview
ar.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ar.wikimedia.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikinews.org13:53, 23 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ar.wikiquote.org21:41, 18 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikisource.org23:04, 1 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ar.wikiversity.org23:17, 24 జూలై 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ar.wiktionary.org00:56, 26 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
arz.wikipedia.org19:27, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)85
ast.wikipedia.org12:16, 31 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)32
ast.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wikipedia.org19:02, 21 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
as.wikibooks.org10:55, 19 మార్చి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wikisource.org08:06, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wiktionary.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
atj.wikipedia.org22:51, 4 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
av.wikipedia.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
av.wiktionary.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ay.wikipedia.org16:00, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ay.wikibooks.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ay.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikipedia.org03:03, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
az.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
az.wikisource.org12:58, 12 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ban.wikipedia.org06:49, 23 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bar.wikipedia.org16:09, 9 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
bat-smg.wikipedia.org15:11, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
ba.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ba.wikibooks.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bcl.wikipedia.org14:58, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
bd.wikimedia.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be-tarask.wikipedia.org23:37, 6 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
beta.wikiversity.org13:38, 28 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
be.wikipedia.org13:23, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
be.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikimedia.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
be.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikisource.org23:44, 11 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikipedia.org23:46, 27 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)54
bg.wikibooks.org09:14, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikiquote.org00:02, 23 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikisource.org10:00, 9 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wiktionary.org15:08, 30 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
bh.wikipedia.org01:32, 30 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bh.wiktionary.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bi.wikipedia.org15:36, 12 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bi.wikibooks.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bi.wiktionary.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bjn.wikipedia.org17:16, 29 నవంబర్ 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
bm.wikipedia.org19:09, 3 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bm.wikibooks.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bm.wikiquote.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bm.wiktionary.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org19:56, 20 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
bn.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
bn.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bo.wikipedia.org18:51, 13 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bo.wikibooks.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bo.wiktionary.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bpy.wikipedia.org15:03, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
br.wikipedia.org00:46, 28 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
br.wikimedia.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikisource.org15:11, 3 డిసెంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wiktionary.org21:27, 9 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikipedia.org10:44, 22 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)27
bs.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikiquote.org09:38, 9 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bug.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
bxr.wikipedia.org16:38, 26 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ca.wikipedia.org18:09, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
ca.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ca.wikimedia.org12:26, 12 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ca.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ca.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wiktionary.org17:35, 6 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
cbk-zam.wikipedia.org22:47, 20 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
cdo.wikipedia.org02:52, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org01:29, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ce.wikipedia.org12:10, 4 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cho.wikipedia.org18:28, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chr.wikipedia.org21:18, 21 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
chr.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ch.wikipedia.org12:25, 18 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ch.wikibooks.org18:28, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ch.wiktionary.org18:27, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chy.wikipedia.org06:45, 23 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ckb.wikipedia.org22:51, 18 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
commons.wikimedia.org02:24, 1 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1,579sysop
co.wikipedia.org18:31, 14 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
co.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
co.wikimedia.org20:08, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
co.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
co.wiktionary.org17:16, 27 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
crh.wikipedia.org05:38, 29 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
cr.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cr.wikiquote.org18:28, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cr.wiktionary.org18:28, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
csb.wikipedia.org15:28, 16 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
csb.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikipedia.org10:26, 10 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
cs.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cs.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikisource.org10:17, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cs.wikiversity.org05:04, 30 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
cs.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
cu.wikipedia.org05:37, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cv.wikipedia.org05:46, 2 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
cv.wikibooks.org08:04, 2 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikipedia.org11:23, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
cy.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikiquote.org18:44, 20 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cy.wiktionary.org15:01, 28 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org05:44, 7 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
da.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
da.wikiquote.org10:06, 11 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
da.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
de.wikipedia.org07:04, 1 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)18autoreview
de.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
de.wikinews.org17:55, 13 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)29
de.wikiquote.org14:06, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
de.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
de.wikiversity.org22:00, 1 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
de.wikivoyage.org08:06, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wiktionary.org18:44, 8 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
din.wikipedia.org18:51, 4 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
diq.wikipedia.org15:16, 23 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dk.wikimedia.org20:09, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
dsb.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dv.wikipedia.org14:43, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
dv.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dz.wikipedia.org14:45, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
dz.wiktionary.org18:28, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ee.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
el.wikipedia.org21:29, 18 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)81
el.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikinews.org23:47, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikiquote.org18:26, 21 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
el.wikisource.org13:59, 6 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikiversity.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikivoyage.org20:09, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
eml.wikipedia.org09:47, 24 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikipedia.org23:53, 29 జనవరి 2009ప్రధాన వికీ(?)46,025oversight, sysop
en.wikibooks.org15:41, 8 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)84editor
en.wikinews.org02:00, 6 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
en.wikiquote.org13:51, 13 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)331
en.wikisource.org13:51, 13 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
en.wikiversity.org13:51, 13 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)66
en.wikivoyage.org04:19, 19 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wiktionary.org04:55, 9 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)27
eo.wikipedia.org22:29, 28 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
eo.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikinews.org23:47, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eo.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikisource.org00:06, 20 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wiktionary.org14:18, 7 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org23:38, 30 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)23
es.wikibooks.org02:08, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)29
es.wikinews.org23:45, 1 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
es.wikiquote.org00:52, 19 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)20
es.wikisource.org03:49, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)26
es.wikiversity.org21:01, 18 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)27
es.wikivoyage.org15:40, 26 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
et.wikipedia.org18:47, 5 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
et.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ee.wikimedia.org20:09, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
eu.wikipedia.org23:36, 6 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)91
eu.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
eu.wikiquote.org14:11, 6 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ext.wikipedia.org16:02, 30 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikipedia.org00:17, 2 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fa.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikinews.org21:25, 17 అక్టోబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wikiquote.org20:19, 21 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikisource.org08:49, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikivoyage.org19:17, 16 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fa.wiktionary.org12:22, 23 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ff.wikipedia.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fiu-vro.wikipedia.org15:04, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fi.wikipedia.org11:34, 28 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
fi.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikimedia.org20:09, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikiquote.org21:20, 29 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fi.wikisource.org21:22, 24 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikiversity.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fi.wiktionary.org11:41, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
fj.wikipedia.org12:13, 27 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
fj.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fo.wikipedia.org18:06, 18 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
fo.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fo.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
frp.wikipedia.org19:21, 6 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
frr.wikipedia.org11:01, 25 ఆగస్టు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fr.wikipedia.org06:30, 22 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
fr.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fr.wikinews.org10:50, 9 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
fr.wikiquote.org16:52, 16 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
fr.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikiversity.org13:42, 28 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fr.wikivoyage.org07:37, 22 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wiktionary.org15:54, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fur.wikipedia.org11:30, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fy.wikipedia.org08:15, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)27
fy.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fy.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gag.wikipedia.org21:59, 13 నవంబర్ 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gan.wikipedia.org01:29, 11 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ga.wikipedia.org21:40, 8 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
ga.wikibooks.org18:29, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ga.wikiquote.org18:29, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ga.wiktionary.org18:13, 5 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
gd.wikipedia.org01:53, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)18
gd.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
glk.wikipedia.org11:35, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikipedia.org00:19, 7 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)20
gl.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gn.wikipedia.org18:23, 20 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
gn.wikibooks.org20:09, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gn.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gor.wikipedia.org01:29, 18 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
got.wikipedia.org13:03, 18 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
got.wikibooks.org16:10, 29 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikipedia.org16:13, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gu.wikibooks.org18:29, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikisource.org23:44, 11 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gv.wikipedia.org11:43, 4 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
gv.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hak.wikipedia.org18:27, 26 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ha.wikipedia.org17:40, 16 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ha.wiktionary.org20:17, 10 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
haw.wikipedia.org04:37, 18 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wikipedia.org15:50, 17 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
he.wikibooks.org16:49, 21 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikiquote.org16:56, 16 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
he.wikisource.org17:22, 12 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
he.wikivoyage.org08:06, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wiktionary.org15:01, 21 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
hif.wikipedia.org02:30, 21 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
hi.wikipedia.org15:14, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)46
hi.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikisource.org16:45, 27 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wiktionary.org00:50, 9 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ho.wikipedia.org22:19, 30 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikipedia.org11:44, 23 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)39
hr.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikisource.org17:22, 30 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hsb.wikipedia.org09:16, 17 నవంబర్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hsb.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ht.wikipedia.org01:58, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
ht.wikisource.org18:29, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org12:43, 18 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
hu.wikibooks.org13:39, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hu.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikiquote.org09:05, 23 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hu.wikisource.org19:40, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hu.wiktionary.org16:19, 31 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
hy.wikipedia.org04:32, 2 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
hy.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikisource.org20:23, 6 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hz.wikipedia.org18:29, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikipedia.org15:53, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ia.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wiktionary.org00:47, 25 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org02:03, 23 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
id.wikibooks.org13:49, 20 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
id.wikiquote.org12:05, 19 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
id.wikisource.org12:09, 12 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
id.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ie.wikipedia.org06:50, 23 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ie.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ie.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ig.wikipedia.org05:02, 13 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
ii.wikipedia.org18:29, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ik.wikipedia.org01:23, 9 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ik.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ilo.wikipedia.org17:52, 9 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
incubator.wikimedia.org16:35, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)26
io.wikipedia.org15:07, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
io.wiktionary.org22:54, 26 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
is.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
is.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wiktionary.org13:18, 11 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2editor
it.wikipedia.org23:36, 27 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)85
it.wikibooks.org21:00, 18 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
it.wikinews.org04:19, 2 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
it.wikiquote.org14:52, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
it.wikisource.org08:25, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
it.wikiversity.org09:00, 3 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikivoyage.org08:06, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wiktionary.org01:54, 2 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
iu.wikipedia.org03:25, 14 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
iu.wiktionary.org15:40, 22 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wikipedia.org15:09, 25 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
ja.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikiversity.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jbo.wikipedia.org00:31, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
jbo.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jv.wikipedia.org00:19, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)33
jv.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kaa.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kab.wikipedia.org14:21, 21 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wikipedia.org16:09, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)23
ka.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wiktionary.org00:26, 26 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kbd.wikipedia.org22:13, 18 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kg.wikipedia.org00:38, 7 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ki.wikipedia.org01:53, 15 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
kj.wikipedia.org18:30, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wikipedia.org03:12, 12 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
kk.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kl.wikipedia.org18:12, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kl.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
km.wikipedia.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
km.wikibooks.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
km.wiktionary.org10:46, 20 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikipedia.org17:44, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
kn.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kn.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wiktionary.org04:35, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
koi.wikipedia.org00:26, 19 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikipedia.org23:47, 27 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ko.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikinews.org23:47, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ko.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ko.wikisource.org01:02, 28 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ko.wikiversity.org08:07, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
krc.wikipedia.org20:04, 23 మార్చి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kr.wikipedia.org18:30, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kr.wikiquote.org18:30, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ksh.wikipedia.org00:16, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
ks.wikipedia.org21:20, 30 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ks.wikibooks.org18:30, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ks.wikiquote.org18:30, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ks.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ku.wikipedia.org01:53, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)21
ku.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wikiquote.org01:30, 30 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ku.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kv.wikipedia.org14:42, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kw.wikipedia.org22:48, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kw.wikiquote.org03:00, 30 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kw.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ky.wikipedia.org22:48, 3 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ky.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ky.wikiquote.org15:04, 14 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ky.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lad.wikipedia.org03:36, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
la.wikipedia.org15:37, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
la.wikibooks.org12:47, 3 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikisource.org17:54, 6 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
la.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lbe.wikipedia.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lb.wikipedia.org19:55, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15
lb.wikibooks.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lb.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lb.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lez.wikipedia.org21:41, 27 జూలై 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lg.wikipedia.org02:52, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lij.wikipedia.org18:30, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
li.wikipedia.org13:16, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
li.wikibooks.org23:46, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wiktionary.org00:46, 25 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lmo.wikipedia.org15:09, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ln.wikipedia.org14:50, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ln.wikibooks.org18:30, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ln.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org20:10, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lo.wikipedia.org01:40, 9 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
lo.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ltg.wikipedia.org22:12, 18 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikipedia.org18:09, 18 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)27
lt.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lt.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
lt.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lt.wiktionary.org22:14, 9 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
lv.wikipedia.org23:24, 1 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)95autopatrolled
lv.wikibooks.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lv.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mai.wikipedia.org09:21, 10 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
map-bms.wikipedia.org04:36, 18 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mdf.wikipedia.org11:48, 6 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org23:53, 30 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)227sysop
meta.wikimedia.org18:49, 30 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2,309sysop
mg.wikipedia.org13:28, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
mg.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mg.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mhr.wikipedia.org14:52, 11 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mh.wikipedia.org20:10, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mh.wiktionary.org18:30, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
min.wikipedia.org08:07, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
mi.wikipedia.org18:50, 13 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mi.wikibooks.org18:30, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mi.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
mk.wikipedia.org13:51, 23 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)21
mk.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikimedia.org20:10, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikipedia.org08:21, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)16
ml.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikiquote.org02:41, 1 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikisource.org16:25, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mn.wikipedia.org02:48, 12 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
mn.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mn.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
mnw.wikipedia.org16:51, 6 నవంబర్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mrj.wikipedia.org21:31, 25 అక్టోబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikipedia.org13:30, 13 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
mr.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikisource.org23:44, 11 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wiktionary.org08:43, 16 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ms.wikipedia.org01:52, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)102
ms.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mt.wikipedia.org18:17, 30 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)684
mt.wiktionary.org21:59, 20 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mus.wikipedia.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mwl.wikipedia.org20:29, 27 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mx.wikimedia.org20:10, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
myv.wikipedia.org19:10, 13 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
my.wikipedia.org06:47, 23 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
my.wikibooks.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
my.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mzn.wikipedia.org20:44, 17 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nah.wikipedia.org02:29, 9 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nah.wikibooks.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nah.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nap.wikipedia.org02:52, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
na.wikipedia.org22:51, 27 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
na.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
na.wikiquote.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
na.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds-nl.wikipedia.org07:51, 2 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)21
nds.wikipedia.org21:29, 18 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)24
nds.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds.wikiquote.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikipedia.org04:01, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ne.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
ne.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
new.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ng.wikipedia.org21:06, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nl.wikipedia.org01:01, 26 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
nl.wikibooks.org15:30, 11 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
nl.wikimedia.org22:50, 24 మార్చి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
nl.wikinews.org05:59, 31 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikiquote.org12:47, 8 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
nl.wikisource.org09:24, 29 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
nl.wikivoyage.org08:07, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nl.wiktionary.org10:45, 27 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)25
nn.wikipedia.org14:55, 22 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nn.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nn.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nov.wikipedia.org12:36, 23 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
no.wikipedia.org13:54, 26 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
no.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
no.wikimedia.org20:10, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikinews.org10:55, 24 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
no.wikiquote.org18:44, 5 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
no.wiktionary.org10:06, 7 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nrm.wikipedia.org15:14, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nso.wikipedia.org23:44, 11 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nv.wikipedia.org01:38, 26 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nyc.wikimedia.org14:03, 26 మార్చి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ny.wikipedia.org01:18, 15 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nz.wikimedia.org20:10, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
oc.wikipedia.org08:47, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
oc.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
oc.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
om.wikipedia.org21:30, 19 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
om.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikipedia.org17:07, 19 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
or.wiktionary.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
os.wikipedia.org21:51, 1 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
outreach.wikimedia.org02:55, 13 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)34
pa-us.wikimedia.org20:10, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pag.wikipedia.org02:27, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pam.wikipedia.org16:10, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
pap.wikipedia.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pa.wikipedia.org02:27, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pa.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pa.wikisource.org17:49, 13 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pcd.wikipedia.org18:52, 30 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pdc.wikipedia.org00:26, 26 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
pfl.wikipedia.org15:56, 15 జనవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pih.wikipedia.org18:01, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pi.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pi.wiktionary.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org07:09, 1 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
pl.wikibooks.org14:42, 21 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
pl.wikimedia.org14:41, 22 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pl.wikinews.org18:11, 8 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pl.wikiquote.org16:12, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
pl.wikisource.org03:11, 9 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
pl.wikivoyage.org15:18, 23 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pms.wikipedia.org15:26, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pnb.wikipedia.org15:09, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pnb.wiktionary.org23:44, 11 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnt.wikipedia.org10:01, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wikipedia.org05:09, 13 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ps.wikibooks.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikipedia.org11:35, 21 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)18
pt.wikibooks.org16:31, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
pt.wikinews.org03:03, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
pt.wikiquote.org01:21, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)68
pt.wikisource.org01:13, 19 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikiversity.org20:33, 21 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
pt.wikivoyage.org06:42, 15 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pt.wiktionary.org11:01, 26 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
quality.wikimedia.org20:11, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
qu.wikipedia.org21:17, 25 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
qu.wikibooks.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
qu.wikiquote.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
qu.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rm.wikipedia.org03:46, 12 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rm.wikibooks.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rm.wiktionary.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rmy.wikipedia.org00:43, 25 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15
rn.wikipedia.org13:17, 18 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
rn.wiktionary.org18:31, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-rup.wikipedia.org04:54, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
roa-rup.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-tara.wikipedia.org00:23, 8 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikipedia.org13:54, 26 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ro.wikibooks.org18:24, 26 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ro.wikiquote.org22:02, 9 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikisource.org15:24, 16 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
ro.wikivoyage.org08:08, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
rue.wikipedia.org22:53, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org02:17, 1 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
ru.wikibooks.org21:29, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ru.wikimedia.org20:11, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikiquote.org15:21, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wikisource.org11:21, 18 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
ru.wikiversity.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikivoyage.org08:08, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wiktionary.org22:29, 1 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
rw.wikipedia.org12:24, 18 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rw.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sah.wikipedia.org14:57, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
sah.wikisource.org12:36, 11 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sat.wikipedia.org15:16, 13 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikipedia.org14:45, 30 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sa.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikiquote.org08:08, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikisource.org23:47, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
scn.wikipedia.org04:49, 12 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
scn.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sco.wikipedia.org01:54, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)45
sc.wikipedia.org15:29, 11 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sc.wiktionary.org18:32, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wikipedia.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sd.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikipedia.org17:28, 12 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
se.wikibooks.org18:32, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikimedia.org20:11, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sg.wikipedia.org03:51, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
sg.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sh.wikipedia.org08:54, 16 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)24
sh.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
simple.wikipedia.org15:02, 19 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4,581checkuser, sysop
simple.wikibooks.org15:41, 8 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
simple.wikiquote.org18:27, 27 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)23
simple.wiktionary.org21:56, 26 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)43rollbacker
si.wikipedia.org13:27, 31 జనవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
si.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
si.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikipedia.org01:52, 3 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)136
sk.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sk.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wiktionary.org18:33, 3 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikipedia.org01:55, 30 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)38
sl.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sl.wikiversity.org23:44, 11 నవంబర్ 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wiktionary.org20:54, 2 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sm.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
sm.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sn.wikipedia.org15:39, 11 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sn.wiktionary.org18:32, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org21:58, 14 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
so.wikipedia.org01:12, 4 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15
so.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org13:51, 13 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)122autopatrolled
sq.wikipedia.org10:38, 18 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)88
sq.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sq.wikinews.org22:12, 18 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sq.wikiquote.org17:54, 5 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wiktionary.org16:05, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
srn.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikipedia.org11:29, 2 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
sr.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sr.wikinews.org22:00, 24 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikiquote.org18:51, 9 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sr.wikisource.org18:00, 8 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sr.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ss.wikipedia.org18:28, 26 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ss.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
stq.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
strategy.wikimedia.org15:32, 9 అక్టోబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)114
st.wikipedia.org08:56, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
st.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wikipedia.org16:03, 16 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
su.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org16:16, 7 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sv.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikinews.org12:33, 27 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikiquote.org10:42, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikisource.org23:41, 6 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikiversity.org22:54, 16 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikivoyage.org08:09, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wiktionary.org11:43, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sw.wikipedia.org05:27, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)21
sw.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sw.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
szl.wikipedia.org17:51, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ta.wikipedia.org11:21, 31 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)27
ta.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ta.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wiktionary.org02:35, 30 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
tcy.wikipedia.org08:50, 16 ఫిబ్రవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ten.wikipedia.org18:54, 3 డిసెంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)35
test2.wikipedia.org06:28, 10 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test.wikipedia.org09:25, 25 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11bureaucrat, reviewer, sysop
test.wikidata.org12:28, 14 నవంబర్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tet.wikipedia.org18:25, 5 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org05:27, 7 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
te.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikisource.org10:51, 18 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tg.wikipedia.org16:25, 21 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
tg.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tg.wiktionary.org16:24, 21 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikipedia.org06:05, 27 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
th.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
th.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikiquote.org17:23, 30 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikisource.org10:27, 6 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wiktionary.org03:10, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
ti.wikipedia.org12:42, 5 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ti.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tk.wikipedia.org15:03, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
tk.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tk.wikiquote.org18:32, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tk.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikipedia.org18:29, 12 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)76
tl.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tl.wiktionary.org18:40, 12 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tn.wikipedia.org17:08, 13 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tn.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
to.wikipedia.org12:27, 18 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
to.wiktionary.org09:09, 2 అక్టోబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tpi.wikipedia.org01:22, 4 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
tpi.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org02:24, 27 ఫిబ్రవరి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
tr.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tr.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikinews.org02:52, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikisource.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wiktionary.org21:05, 19 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)27
ts.wikipedia.org10:04, 8 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ts.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tt.wikipedia.org01:51, 15 మార్చి 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tt.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tt.wikiquote.org18:33, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tt.wiktionary.org17:05, 6 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tum.wikipedia.org07:07, 23 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tw.wikipedia.org02:57, 16 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tw.wiktionary.org18:33, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tyv.wikipedia.org04:10, 11 ఫిబ్రవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ty.wikipedia.org02:52, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ua.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
udm.wikipedia.org17:50, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ug.wikipedia.org02:50, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ug.wikibooks.org18:33, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ug.wikiquote.org18:33, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ug.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org22:59, 21 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
uk.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikinews.org11:37, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikiquote.org11:56, 7 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikisource.org11:56, 7 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikivoyage.org08:09, 24 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wiktionary.org10:28, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikipedia.org15:10, 14 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
ur.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
usability.wikimedia.org17:17, 6 మార్చి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
uz.wikipedia.org13:26, 24 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
uz.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uz.wikiquote.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uz.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vec.wikipedia.org21:44, 18 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
vec.wikisource.org16:36, 13 నవంబర్ 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vec.wiktionary.org12:49, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vep.wikipedia.org15:52, 7 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ve.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikipedia.org17:25, 24 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
vi.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
vi.wikiquote.org02:19, 26 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
vi.wikisource.org23:53, 22 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikivoyage.org04:10, 11 ఫిబ్రవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
vls.wikipedia.org09:26, 24 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)21
vo.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
vo.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vo.wikiquote.org18:33, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vo.wiktionary.org02:57, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
war.wikipedia.org19:22, 2 ఆగస్టు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wa.wikipedia.org15:10, 3 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
wa.wikibooks.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wa.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org19:48, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
wikimania2005.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2006.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2007.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2008.wikimedia.org18:11, 9 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2009.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2010.wikimedia.org00:04, 29 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
wikimania2011.wikimedia.org22:48, 8 జనవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
wikimania2012.wikimedia.org23:27, 13 జనవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
wikimania2013.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2014.wikimedia.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2015.wikimedia.org02:11, 12 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2016.wikimedia.org20:00, 18 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2017.wikimedia.org08:51, 16 ఫిబ్రవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2018.wikimedia.org05:36, 1 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikimania.wikimedia.org01:50, 28 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
wo.wikipedia.org01:09, 31 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wo.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wo.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wuu.wikipedia.org20:16, 21 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
xal.wikipedia.org11:34, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
xh.wikipedia.org18:06, 13 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
xh.wikibooks.org02:54, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
xh.wiktionary.org20:12, 17 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
xmf.wikipedia.org04:58, 23 జూలై 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
yi.wikipedia.org19:53, 5 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15
yi.wikisource.org17:02, 19 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wiktionary.org10:44, 27 జూలై 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yo.wikipedia.org17:44, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
yo.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yo.wiktionary.org18:33, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
za.wikipedia.org13:11, 4 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
za.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
za.wikiquote.org18:33, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
za.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zea.wikipedia.org02:53, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh-classical.wikipedia.org20:55, 26 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
zh-min-nan.wikipedia.org15:56, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
zh-min-nan.wikibooks.org02:32, 28 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org22:42, 29 మే 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikisource.org00:29, 4 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org02:56, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-yue.wikipedia.org01:20, 16 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)30
zh.wikipedia.org18:17, 12 ఏప్రిల్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
zh.wikibooks.org02:50, 12 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikinews.org05:01, 30 డిసెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikiquote.org02:55, 12 ఫిబ్రవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zh.wikisource.org03:28, 9 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh.wikivoyage.org04:10, 11 ఫిబ్రవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wiktionary.org13:54, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
zu.wikipedia.org09:50, 15 జూన్ 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
zu.wikibooks.org14:19, 27 సెప్టెంబరు 2009ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zu.wiktionary.org14:31, 15 జనవరి 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Lofty_abyss" నుండి వెలికితీశారు