ఉపకరణాలు

Jump to navigation Jump to search

ఈ దిగువన ఉన్న ప్రత్యేక ఉపకరణాల నుండి సభ్యులు తమకు కావలసినవి తమ అభిరుచులు పేజీలోని ఉపకరణాల టాబులో టిక్కు పెట్టి ఎనేబుల్ చేసుకొనే అవకాశం ఉన్నది. వీటిని ఉపకరణాల నిర్వచన పేజీలో నిర్వచించడం జరిగింది. ఈ చిన్న పరిచయం ఆయా ఉపకరణాల నిర్వచన మరియు కోడుకు సంబంధించిన మీడియావికీ సందేశాలకు సులువుగా చేరుకునేందుకు లింకులను సమకూర్చుతుంది.

విహరణా    [సోర్సు చూడు]

మార్పుల    [సోర్సు చూడు]

ప్రదర్శన    [సోర్సు చూడు]

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:Gadgets" నుండి వెలికితీశారు