మాధ్యమ గణాంకాలు

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

కింది డేటా ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 16:44, 13 డిసెంబరు 2019 న చివరిసారిగా తాజాకరించారు.

Bitmap బొమ్మలు

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/tiff.tiff, .tif12 (0.0953%)3,40,66,645 బైట్లు (32.49 MB; 0.443%)
image/x-bmp.bmp21 (0.167%)43,98,222 బైట్లు (4.19 MB; 0.0572%)
image/gif.gif221 (1.76%)2,59,54,359 బైట్లు (24.75 MB; 0.338%)
image/png.png, .apng1,935 (15.4%)26,55,84,209 బైట్లు (253.28 MB; 3.45%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe10,158 (80.7%)7,25,45,89,618 బైట్లు (6.76 GB; 94.3%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 7,58,45,93,053 బైట్లు (7.06 GB; 98.6%).

రేఖాచిత్రాలు (వెక్టర్ చిత్రాలు)

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/svg+xml.svg178 (1.41%)4,49,36,031 బైట్లు (42.85 MB; 0.584%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 4,49,36,031 బైట్లు (42.85 MB; 0.584%).

ఆడియో

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus20 (0.159%)3,62,84,994 బైట్లు (34.6 MB; 0.472%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 3,62,84,994 బైట్లు (34.6 MB; 0.472%).

వీడియోలు

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus2 (0.0159%)43,33,957 బైట్లు (4.13 MB; 0.0564%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 43,33,957 బైట్లు (4.13 MB; 0.0564%).

కార్యాలయం

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/pdf.pdf39 (0.31%)1,99,23,671 బైట్లు (19 MB; 0.259%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 1,99,23,671 బైట్లు (19 MB; 0.259%).

అన్ని ఫైళ్ళు

మొత్తం దస్త్రాలన్నింటి మొత్తం పరిమాణం: 7,69,00,71,706 బైట్లు (7.16 GB).

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MediaStatistics" నుండి వెలికితీశారు