మాధ్యమ గణాంకాలు

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

కింది డేటా ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 19:13, 4 ఏప్రిల్ 2020 న చివరిసారిగా తాజాకరించారు.

Bitmap బొమ్మలు

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/webp.webp1 (0.00775%)22,268 బైట్లు (22 KB; 0.000289%)
image/tiff.tiff, .tif12 (0.093%)3,40,66,645 బైట్లు (32.49 MB; 0.442%)
image/x-bmp.bmp21 (0.163%)43,98,222 బైట్లు (4.19 MB; 0.057%)
image/gif.gif221 (1.71%)2,59,54,359 బైట్లు (24.75 MB; 0.336%)
image/png.png, .apng1,965 (15.2%)26,85,74,541 బైట్లు (256.13 MB; 3.48%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe10,446 (80.9%)7,27,50,83,702 బైట్లు (6.78 GB; 94.3%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 7,60,80,99,737 బైట్లు (7.09 GB; 98.6%).

రేఖాచిత్రాలు (వెక్టర్ చిత్రాలు)

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/svg+xml.svg179 (1.39%)4,49,46,008 బైట్లు (42.86 MB; 0.583%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 4,49,46,008 బైట్లు (42.86 MB; 0.583%).

ఆడియో

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus20 (0.155%)3,62,84,994 బైట్లు (34.6 MB; 0.47%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 3,62,84,994 బైట్లు (34.6 MB; 0.47%).

వీడియోలు

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus2 (0.0155%)43,33,957 బైట్లు (4.13 MB; 0.0562%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 43,33,957 బైట్లు (4.13 MB; 0.0562%).

కార్యాలయం

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
application/pdf.pdf39 (0.302%)1,99,23,671 బైట్లు (19 MB; 0.258%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 1,99,23,671 బైట్లు (19 MB; 0.258%).

అన్ని ఫైళ్ళు

మొత్తం దస్త్రాలన్నింటి మొత్తం పరిమాణం: 7,71,35,88,367 బైట్లు (7.18 GB).

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MediaStatistics" నుండి వెలికితీశారు