బండ్లపల్లె

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బండ్లపల్లె పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్థలాలు ఉన్నందు వలన ఈ పేజీ అవసరం అయింది. ఈ పేరుతో కింది లింకులు ఉన్నాయి:

  1. బండ్లపల్లె, నార్పల: అనంతపురం జిల్లా నార్పల మండలంలోని గ్రామం
  2. బండ్లపల్లె, కొత్తచెరువు: అనంతపురం జిల్లా కొత్తచెరువు మండలంలోని గ్రామం
  3. ఎస్.బండ్లపల్లె: అనంతపురం జిల్లా ముదిగుబ్బ మండలంలోని గ్రామం
  4. బండ్లపల్లె, తలుపుల: అనంతపురం జిల్లా తలుపుల మండలంలోని గ్రామం