మూస:Nutritional value

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This is the {{nutritional value}} infobox template.

Basic usage[మార్చు]

{{Nutritional value
| name    = 
| kJ      = 
| carbs   = 
| fat     = 
| protein = 
| note    = 
}}

Parameters[మార్చు]

  • Required fields: name, kJ, carbs, fat, protein. You must state the units that are being used, except for kJ, which is in kilojoules (1 Calorie = 1 kcal = 4.2 kJ). The units are usually expressed in grams (g), for example: |fat=3 g.
    • Note: To specify energy in kcal rather than kJ, use kcal instead.
  • Optional fields: image, caption, serving_size, sugars, lactose, satfat, transfat, monofat, polyfat, omega3fat, omega6fat, fiber, starch, water, alcohol and caffeine. Again, you must state the units that are being used.
  • Contributor defined fields: Additional fields can be added using the opt1n and opt1v fields, where n is for name and v is for value. Up to four optional fields are supported, opt1n & opt1v up to opt4n & opt4v.
The following optional variables are converted into percentages of RDA (taken as averages for males and females aged 25–50 years from the USDA 2000 recommendation)
  • Minerals (in mg) - calcium_mg, iron_mg, phosphorus_mg, magnesium_mg, manganese_mg, sodium_mg, potassium_mg, zinc_mg
  • Vitamins (in mg, μg, or international units) - vitA_ug, vitA_iu (in IU), vitA_asbeta_iu (in IU), betacarotene_ug (subcategory of vitamin A!), thiamin_mg (vit. B1), riboflavin_mg (vit. B2), niacin_mg (vit. B3), pantothenic_mg (pantothenic acid), vitB6_mg, folate_ug, vitB12_ug, vitC_mg, vitD_ug, vitD_iu (in IU), vitE_mg, vitE_iu, vitK_ug.
Other optional variables and flags
  • note - a convenient way to indicate serving sizes or edible parts, e.g., 1 banana is 100 to 150 g or other information.
  • source - sets the data source of the information used in the template.
    • source_usda - a "yes" in this field will automatically set the source as the USDA database.
  • noRDA - a value of "yes" will suppress the USDA recommenced daily value that is automatically assigned as part of several fields.
  • float - |float=left will cause the table to appear on the left side of the article, |float=center for centered, and |float=none to place it on the left, but without wrapping text around it. The default is |float=right.
Additional notes
  • According to convention, there should be a space between the number and the unit: "14 g" and not "14g".
  • Don't specify numbers in too many decimals. Food is often very variable; the USDA tables provide a standard deviation as an indication for how accurate the number is. If it says "1.2345 g" with a standard deviation of 0.08 g, then 1.2 g is the highest accuracy worth mentioning.
  • Splitting up components that are present in trace amounts is not very meaningful (e.g. 1.5 g fats of which 0.5 g unsaturated).
  • The author of the template recommends to include only vitamins and minerals for which this product is considered to be a major source, in order to prevent clogging up the article with a huge table. As a guideline:
    • staple foods: an amount that provides 10,000 kJ should provide well over 100% of the RDI.
    • meats and such: same, but for 4,000 kJ.
    • vegetables, other low-calorie solid food, fruits: same, but for 400 g.
    • other products: use an amount that one could reasonably eat on a daily basis.

Nutritional values can be found in the USDA National Nutrient Database. Note that fibers are counted as carbohydrates.

Full syntax[మార్చు]

{{Nutritional value
| name            = 
| image           = 
| caption         = 
| serving_size    = 
| kJ              = 
| carbs           = 
| starch          = 
| sugars          = 
| lactose         = 
| fiber           = <!-- or |fibre= -->
| fat             = 
| satfat          = 
| transfat        = 
| monofat         = 
| polyfat         = 
| omega3fat       = 
| omega6fat       = 
| protein         = 
| water           = 
| alcohol         = 
| caffeine        = 
| vitA_ug         = 
| vitA_iu         = 
| betacarotene_ug = 
| lutein_ug       = 
| thiamin_mg      = 
| riboflavin_mg   = 
| niacin_mg       = 
| pantothenic_mg  = 
| vitB6_mg        = 
| folate_ug       = 
| vitB12_ug       = 
| choline_mg      = 
| vitC_mg         = 
| vitD_ug         = 
| vitD_iu         = 
| vitE_mg         = 
| vitK_ug         = 
| calcium_mg      = 
| iron_mg         = 
| magnesium_mg    = 
| manganese_mg    = 
| phosphorus_mg   = 
| potassium_mg    = 
| sodium_mg       = 
| zinc_mg         = 
| opt1n           = 
| opt1v           = 
| opt2n           = 
| opt2v           = 
| opt3n           = 
| opt3v           = 
| opt4n           = 
| opt4v           = 
| note            = 
| source          = 
| source_usda     = 
| noRDA           = 
| float           = 
}}

Examples[మార్చు]

Foonuts
పౌష్ఠిక విలువలు - 100 g (3.5 oz)
శక్తి 2,450 kJ (590 kcal)
పిండిపదార్థాలు 22 g
- Starch 8 g
- చక్కెర 5 g
  - లాక్టోస్ 1 g
- Dietary fibre 9 g
కొవ్వు 50 g
- సాచురేటెడ్ 7 g
- trans 3 g
- మోనోసాచురేటెడ్ 25 g
- పాలీసాచురేటెడ్ 16 g
  - ఒమేగా‑3 కొవ్వు 1 g
  - ఒమేగా‑6 కొవ్వు 2 g
మాంసకృత్తులు 24 g
నీరు 5 g
ఆల్కహాల్ 1 g
కెఫీన్ 20 mg
విటమిన్ A సమానమైన్. 12 μg (2%)
- బీటా-కెరోటీన్ 120 μg (1%)
థియామైన్ (విట B1) 1 mg (87%)
రిబోఫ్లావిన్ (విట. B2) 2 mg (167%)
నియాసిన్ (vit. B3) 0.5 mg (3%)
Pantothenic acid (B5) 0.1 mg (2%)
విటమిన్ B6 1 mg (77%)
ఫోలేట్ (vit. B9) 1.5 μg (0%)
విటమిన్ B12 0.5 μg (21%)
విటమిన్ C 20 mg (24%)
విటమిన్ D 10 μg (67%)
విటమిన్ E 5 mg (33%)
విటమిన్ K 10 μg (10%)
కాల్షియమ్ 200 mg (20%)
ఇనుము 5 mg (38%)
మెగ్నీషియమ్ 1.2 mg (0%)
మాంగనీస్ 1.2 mg (57%)
Phosphorus 50 mg (7%)
పొటాషియమ్ 80 mg (2%)
సోడియమ్ 40 mg (3%)
జింకు 0.4 mg (4%)
Footnote text here
Percentages are relative to
US recommendations for adults.
Source: USDA Nutrient Database
{{Nutritional value
 | name      = Foonuts
 | kJ        = 2450
 | carbs     = 22 g
 | starch    = 8 g
 | sugars    = 5 g
 | lactose   = 1 g
 | fibre     = 9 g
 | fat       = 50 g
 | satfat    = 7 g
 | transfat  = 3 g
 | monofat   = 25 g
 | polyfat   = 16 g
 | omega3fat = 1 g
 | omega6fat = 2 g
 | protein   = 24 g
 | water     = 5 g
 | alcohol   = 1 g
 | caffeine  = 20 mg
 | vitA_ug         = 12
 | betacarotene_ug = 120
 | thiamin_mg      = 1
 | riboflavin_mg   = 2
 | niacin_mg       = 0.5
 | pantothenic_mg = 0.1
 | vitB6_mg  = 1
 | folate_ug = 1.5
 | vitB12_ug = 0.5
 | vitC_mg   = 20
 | vitD_ug   = 10
 | vitE_mg   = 5
 | vitK_ug   = 10
 | calcium_mg    = 200
 | iron_mg       = 5
 | magnesium_mg  = 1.2
 | manganese_mg  = 1.2
 | phosphorus_mg = 50
 | potassium_mg  = 80
 | sodium_mg     = 40
 | zinc_mg       = 0.4
 | note        = Footnote text here
 | source_usda = 1
 | float       = 
}}

will generate →

Translations[మార్చు]

If you translate this template for use in other language wikipedias, you could consider keeping the English variable names, so that you can simply copy/paste existing tables from English to your language (and back). Or you could make two versions, one using native-language variable names, and the other using the English names.