మూస:Nutritional value

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This is the {{nutritional value}} infobox template.

Basic usage[మార్చు]

{{Nutritional value
| name  = 
| kJ   = 
| carbs  = 
| fat   = 
| protein = 
| note  = 
}}

Parameters[మార్చు]

 • Required fields: name, kJ, carbs, fat, protein. You must state the units that are being used, except for kJ, which is in kilojoules (1 Calorie = 1 kcal = 4.2 kJ). The units are usually expressed in grams (g), for example: |fat=3 g.
  • Note: To specify energy in kcal rather than kJ, use kcal instead.
 • Optional fields: image, caption, serving_size, sugars, lactose, satfat, transfat, monofat, polyfat, omega3fat, omega6fat, fiber, starch, water, alcohol and caffeine. Again, you must state the units that are being used.
 • Contributor defined fields: Additional fields can be added using the opt1n and opt1v fields, where n is for name and v is for value. Up to four optional fields are supported, opt1n & opt1v up to opt4n & opt4v.
The following optional variables are converted into percentages of RDA (taken as averages for males and females aged 25–50 years from the USDA 2000 recommendation)
 • Minerals (in mg) - calcium_mg, iron_mg, phosphorus_mg, magnesium_mg, manganese_mg, sodium_mg, potassium_mg, zinc_mg
 • Vitamins (in mg, μg, or international units) - vitA_ug, vitA_iu (in IU), vitA_asbeta_iu (in IU), betacarotene_ug (subcategory of vitamin A!), thiamin_mg (vit. B1), riboflavin_mg (vit. B2), niacin_mg (vit. B3), pantothenic_mg (pantothenic acid), vitB6_mg, folate_ug, vitB12_ug, vitC_mg, vitD_ug, vitD_iu (in IU), vitE_mg, vitE_iu, vitK_ug.
Other optional variables and flags
 • note - a convenient way to indicate serving sizes or edible parts, e.g., 1 banana is 100 to 150 g or other information.
 • source - sets the data source of the information used in the template.
  • source_usda - a "yes" in this field will automatically set the source as the USDA database.
 • noRDA - a value of "yes" will suppress the USDA recommenced daily value that is automatically assigned as part of several fields.
 • float - |float=left will cause the table to appear on the left side of the article, |float=center for centered, and |float=none to place it on the left, but without wrapping text around it. The default is |float=right.
Additional notes
 • According to convention, there should be a space between the number and the unit: "14 g" and not "14g".
 • Don't specify numbers in too many decimals. Food is often very variable; the USDA tables provide a standard deviation as an indication for how accurate the number is. If it says "1.2345 g" with a standard deviation of 0.08 g, then 1.2 g is the highest accuracy worth mentioning.
 • Splitting up components that are present in trace amounts is not very meaningful (e.g. 1.5 g fats of which 0.5 g unsaturated).
 • The author of the template recommends to include only vitamins and minerals for which this product is considered to be a major source, in order to prevent clogging up the article with a huge table. As a guideline:
  • staple foods: an amount that provides 10,000 kJ should provide well over 100% of the RDI.
  • meats and such: same, but for 4,000 kJ.
  • vegetables, other low-calorie solid food, fruits: same, but for 400 g.
  • other products: use an amount that one could reasonably eat on a daily basis.

Nutritional values can be found in the USDA National Nutrient Database. Note that fibers are counted as carbohydrates.

Full syntax[మార్చు]

{{Nutritional value
| name      = 
| image      = 
| caption     = 
| serving_size  = 
| kJ       = 
| carbs      = 
| starch     = 
| sugars     = 
| lactose     = 
| fiber      = <!-- or |fibre= -->
| fat       = 
| satfat     = 
| transfat    = 
| monofat     = 
| polyfat     = 
| omega3fat    = 
| omega6fat    = 
| protein     = 
| water      = 
| alcohol     = 
| caffeine    = 
| vitA_ug     = 
| vitA_iu     = 
| betacarotene_ug = 
| lutein_ug    = 
| thiamin_mg   = 
| riboflavin_mg  = 
| niacin_mg    = 
| pantothenic_mg = 
| vitB6_mg    = 
| folate_ug    = 
| vitB12_ug    = 
| choline_mg   = 
| vitC_mg     = 
| vitD_ug     = 
| vitD_iu     = 
| vitE_mg     = 
| vitK_ug     = 
| calcium_mg   = 
| iron_mg     = 
| magnesium_mg  = 
| manganese_mg  = 
| phosphorus_mg  = 
| potassium_mg  = 
| sodium_mg    = 
| zinc_mg     = 
| opt1n      = 
| opt1v      = 
| opt2n      = 
| opt2v      = 
| opt3n      = 
| opt3v      = 
| opt4n      = 
| opt4v      = 
| note      = 
| source     = 
| source_usda   = 
| noRDA      = 
| float      = 
}}

Examples[మార్చు]

Foonuts
పౌష్ఠిక విలువలు - 100 g (3.5 oz)
శక్తి 2,450 kJ (590 kcal)
పిండిపదార్థాలు 22 g
- Starch 8 g
- చక్కెర 5 g
  - లాక్టోస్ 1 g
- Dietary fibre 9 g
కొవ్వు 50 g
- సాచురేటెడ్ 7 g
- trans 3 g
- మోనోసాచురేటెడ్ 25 g
- పాలీసాచురేటెడ్ 16 g
  - ఒమేగా‑3 కొవ్వు 1 g
  - ఒమేగా‑6 కొవ్వు 2 g
మాంసకృత్తులు 24 g
నీరు 5 g
ఆల్కహాల్ 1 g
కెఫీన్ 20 mg
విటమిన్ A సమానమైన్. 12 μg (2%)
- బీటా-కెరోటీన్ 120 μg (1%)
థియామైన్ (విట B1) 1 mg (87%)
రిబోఫ్లావిన్ (విట. B2) 2 mg (167%)
నియాసిన్ (vit. B3) 0.5 mg (3%)
Pantothenic acid (B5) 0.1 mg (2%)
విటమిన్ B6 1 mg (77%)
ఫోలేట్ (vit. B9) 1.5 μg (0%)
విటమిన్ B12 0.5 μg (21%)
విటమిన్ C 20 mg (24%)
విటమిన్ D 10 μg (67%)
విటమిన్ E 5 mg (33%)
విటమిన్ K 10 μg (10%)
కాల్షియమ్ 200 mg (20%)
ఇనుము 5 mg (38%)
మెగ్నీషియమ్ 1.2 mg (0%)
మాంగనీస్ 1.2 mg (57%)
Phosphorus 50 mg (7%)
పొటాషియమ్ 80 mg (2%)
సోడియమ్ 40 mg (3%)
జింకు 0.4 mg (4%)
Footnote text here
Percentages are relative to
US recommendations for adults.
Source: USDA Nutrient Database
{{Nutritional value
 | name   = Foonuts
 | kJ    = 2450
 | carbs   = 22 g
 | starch  = 8 g
 | sugars  = 5 g
 | lactose  = 1 g
 | fibre   = 9 g
 | fat    = 50 g
 | satfat  = 7 g
 | transfat = 3 g
 | monofat  = 25 g
 | polyfat  = 16 g
 | omega3fat = 1 g
 | omega6fat = 2 g
 | protein  = 24 g
 | water   = 5 g
 | alcohol  = 1 g
 | caffeine = 20 mg
 | vitA_ug     = 12
 | betacarotene_ug = 120
 | thiamin_mg   = 1
 | riboflavin_mg  = 2
 | niacin_mg    = 0.5
 | pantothenic_mg = 0.1
 | vitB6_mg = 1
 | folate_ug = 1.5
 | vitB12_ug = 0.5
 | vitC_mg  = 20
 | vitD_ug  = 10
 | vitE_mg  = 5
 | vitK_ug  = 10
 | calcium_mg  = 200
 | iron_mg    = 5
 | magnesium_mg = 1.2
 | manganese_mg = 1.2
 | phosphorus_mg = 50
 | potassium_mg = 80
 | sodium_mg   = 40
 | zinc_mg    = 0.4
 | note    = Footnote text here
 | source_usda = 1
 | float    = 
}}

will generate →

Translations[మార్చు]

If you translate this template for use in other language wikipedias, you could consider keeping the English variable names, so that you can simply copy/paste existing tables from English to your language (and back). Or you could make two versions, one using native-language variable names, and the other using the English names.