వాడుకరి:2409:4070:2285:2BA6:B154:66B5:C955:8C9

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రస్తుతం ఈ వాడుకరిని నిరోధించారు. నిరోధపు చిట్టాలోని చివరి పద్దుని మీ సమాచారం కోసం ఈ క్రింద ఇస్తున్నాం:

  • 01:50, 7 సెప్టెంబరు 2022 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2409:4070::/32 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 3 నెలలు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (గతంలో అనేక సార్లు నిరోధించాం. చివరిగా నిరోధం మేలో ముగిసింది. కానీ అప్పటి నుండి దుశ్చర్యలు, చెడగొట్టడాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. శ్రేణి నిరోధానికి ప్రత్యామ్నాయమఏమీ కనబడలేదు.)
పూర్తి చిట్టాని చూడండి

(ప్రస్తుతం ఈ పేజీ ఖాళీగా ఉంది)