వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 17, 2007

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీపీడియాలో "నేమ్ స్పేసు" లనబడే 16 విభాగాలున్నాయి

విజ్ఞాన సర్వస్వానికి సంబంధించిన వ్యాసాలు ప్రధాన నేమ్ స్పేసు లో ఉంటాయి. మిగతా అన్ని నేమ్ స్పేసుల లోని పేజీలకు వాటి పేర్లకు ముందు సదరు నేమ్ స్పేసు పేరు, పక్కనే "కోలన్" (:) ను తప్పనిసరిగా జోడించాలి. నేమ్ స్పేసు పేరేమీ రాయకపోతే ఆ పేజీ ప్రధాన నేమ్ స్పేసుకు చెందుతాయని అర్థం. ప్రధాన నేమ్ స్పేసు లోని పేజీలకు ముందు నేమ్ స్పేసు పేరు రాయనవసరం లేదు. వికీపీడియాలోని నేమ్ స్పేసులు ఇవి:

చర్చ:, సభ్యుడు:, సభ్యులపై చర్చ:, వికీపీడియా:, వికీపీడియా చర్చ:, బొమ్మ:, బొమ్మ చర్చ:, మీడియావికీ:, మీడియావికీ చర్చ:, మూస:, మూస చర్చ:, సహాయము:, సహాయము చర్చ:, వర్గం:, వర్గ చర్చ:, ప్రత్యేక:

ప్రధాన నేమ్ స్పేసుతో కలిపి ఇవి మొత్తం 17. ఏ నేమ్ స్పేసులోనైనా ఒక పేజీకి ఉన్న పేరు మరో పేజీకి ఉండే వీలు లేదు.