వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాణ్యత: విశేషవ్యాసం | విశేషంఅయ్యేది | మంచివ్యాసం | మంచిఅయ్యేది | ఆరంభ | మొలక | విలువ కట్టనివి ముఖ్యం: అతిముఖ్యం | చాలా | కొంచెం | తక్కువ | తెలీదుఈ ప్రాజెక్టుకు అనుబంధ ప్రాజెక్టులు

[మార్చు]
  • తెలుగు సినిమా ప్రాజెక్టు: ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం: తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని పొందుపరచడం, తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాసాలకు పుట్టినిల్లుగా ప్రాజెక్టు ప్రధానపేజీని రూపొందించడం.