వికీపీడియా చర్చ:కోరుచున్న వ్యాసములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Format[మార్చు]

This is not its best format. But we shall leave it here till we enough people to work on our team. I just dumped the red links from ఆవస్యక పేజీలు (special pages) and edited it to remove the english links. --వైఙాసత్య 13:35, 26 August 2005 (UTC)

అగీ పమద సహయ౦[మార్చు]

అగీ పమద సహయ౦