శ్రీ సరస్వతీ నిలయ గ్రంథాలయము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ సరస్వతీ నిలయ గ్రంథాలయము పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు చెందిన పొలమూరు గ్రామంలోనున్న గ్రంథాలయము.[1]

ఈ గ్రంథాలయము 1913 సంవత్సరమున శ్రీ కొత్తపల్లి నరసింహము గారిచే స్థాపితమైనది. మొదట 150 గ్రంథములతో ప్రారంభింపబడి దినదినాభివృద్ధి గాంచినది. వారు అనేక వార్తాపత్రికలను గ్రంథములను తమ స్వంత ద్రవ్యమును వ్యయపరచి రప్పించి చదువరుల కందించుచు పరోపకారార్థము మిక్కిలి దీక్షతో పాటుపడిరి. గ్రంథముల గృహములకు గొంపోయినవారు తిరిగి సరిగా నొసంగకపోవుటచే చాలభాగము గ్రంథము లంతరించినవి. మెంబర్లందరును చందాలు సరిగా నిచ్చు పద్ధతియే లేకపోయినది. ఈ రీతిగా గ్రామవాసులకు ఉత్సాహము లేకపోవుటచే క్రమముగా క్షీణదశలోనికి వచ్చినది. ఇటీవల ఈ గ్రామమందు గ్రామపంచాయితి స్థాపింపబడినది. దానికి శ్రీ కొత్తపల్లి నరసింహము గారే అధ్యక్షులుగ నున్నారు. ఈ గ్రంథాలయమును పంచాయితీవారి యాజమాన్యము క్రింద దీసికొని జయప్రదముగ నిర్వహించుచున్నారు.

మూలాలు[మార్చు]

  1. శ్రీ సరస్వతీ నిలయ గ్రంథాలయము. విజయవాడ: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంస్థ. 1928. p. 15.[permanent dead link]