అడుసుమిల్లి శ్రీనివాస రావు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ అడుసుమిల్లి శ్రీనివాస రావు (1901 - 1981) తొలినాటి గ్రంథాలయోధ్యమ ప్రముఖులలో ఒకరు.

బాల్యము[మార్చు]

శ్రీ అడుసుమిల్లి శ్రీనివాస రావు గారు ప్రకాశం జిల్లాలో 1901 వ సంవత్సరములో జన్మించారు.

గ్రంధాలయోధ్యమముతో అనుబంధము[మార్చు]

శ్రీ అడుసుమిల్లి శ్రీనివాస రావు గారు ప్రకాశము జిల్లాలో తన వృత్తి అయిన ఉపాధ్యాయ వృత్తిని వదిలేసి

మూలాలు[మార్చు]

గ్రంథాలయోధ్యమ శిల్పి అయ్యంకి అనుగ్రంథము: పుట 99