అణుచలన సిద్ధాంతం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వాయువు లో ఆనేక కణాలు ఉంటాయి, ఆ కణాలు చిన్న పరిమణం లా కలిసి పెద్ద్ద సంఖ్యలో ఒక వయువును యెర్పరిచే విధానన్ని గతి సిద్దంతం అంటారు. ఆ కణాలు స్దిరంగా , యాదృచ్ఛిక మోషన్ లో ఎర్పడతయి.కణాలు నిరంతరం ప్రతి ఇతర కణాలుతో మరియు కంటైనర్ గోడలను కొట్టుకొని వేగంగా కదులుతాయి. వారి పరమాణు కూర్పు మరియు చలన దృష్టిలో, అటువంటి ఒత్తిడి, ఉష్ణోగ్రత, స్నిగ్ధత, ఉష్ణ వాహకత, మరియు వాల్యూమ్ గా వాయువులు యొక్క సూక్ష్మ లక్షణాలు కలిగి ఉంటే ఆది గతి సిద్దంతన్ని వివరిస్తుంది. సిద్ధాంతం లో ప్రభావాలు మించిపోటానికి కారణం వాయువు పీడనంలొ వివిధ వేగాలు వద్ద కదిలే అణువులు లేదా పరమాణువుల యొక్క ఒక కంటైనర్ గోడలపై ప్రభవాలు. ఊహాలూ: 1. ఈ అణువులు ఒకే ద్రవ్య రాశి కలిగి ఉంటుంది. 2.ఈ అణువులు, స్థిరంగా, యాదృచ్ఛికంగా, వేగవంతమైన మోషన్ లో ఉన్నాయి. 3.వాయువులొ ఉండే చిన్న రేణువులను అణువులు అని కూడ పిలుస్తరు.