అరాజకత్వం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అరాజకత్వం ( English: Anarchism ) స్వచ్ఛంద సంస్థల ఆధారంగా స్వపరిపాలన సంఘాలను సూచించే రాజకీయ తత్వశాస్త్రం.[1] అవి తరచూ స్థితిలేని సమాజాలుగా వర్ణించబడతాయి, అయినప్పటికీ చాలా మంది రచయితలు వాటిని క్రమానుగతంగా ఉచిత సంఘాల ఆధారంగా సంస్థలుగా నిర్వచించారు. అరాజకత్వం ప్రకారం, రాష్ట్రం అవాంఛనీయమైనది, అనవసరమైనది ,హానికరం.

అనేక దేశాల స్థాపనకు ముందు చరిత్రపూర్వ యుగంలో, ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ పాలకుడు లేని సమాజంలో నివసించారు. వర్గ వ్యవస్థ స్థాపనతో, అధికారం ప్రశ్న కూడా పెరిగింది, కానీ అరాజకవాద స్పృహ ఉన్న రాజకీయ ఉద్యమాలు అధికారికంగా 19 వ శతాబ్దం వరకు కనిపించలేదు. 19 వ శతాబ్దం చివరి నుండి 20 వ శతాబ్దం ప్రారంభం వరకు, అరాజకత్వం ధోరణి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించింది ,అనేక మంది కార్మికుల విముక్తి పోరాటాలకు ప్రభావాన్ని తెచ్చిపెట్టింది.

రాజకీయ శాస్త్రం భావజాలం, దీనిలో రాష్ట్ర ఉనికిని అనవసరంగా భావిస్తారు. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం, ఏ రకమైన ప్రభుత్వం అయినా అవాంఛనీయమైనది.

శబ్దవ్యుత్పత్తి శాస్త్రం[మార్చు]

ఆంగ్లంలో "అరాజకత్వం" అనే పదం గ్రీకు పదం "అనార్కియా" నుండి వచ్చింది, అంటే "పాలకుడు లేని ప్రాంతం" అని అర్థం.

మూలాలు[మార్చు]

  1. Nettlau 1996, p. 162.