అల్లసాని వాని అల్లిక జిగిబిగి (జాతీయం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అల్లసాని వాని అల్లిక జిగిబిగి తెలుగు సాహిత్యలోకంలో సుప్రసిద్ధి పొందిన జాతీయం/వాడుక.

రచన[మార్చు]

Portrait of Allasani Peddanna

తన కవిత్వ లక్షణాలను తానే నిర్ణయించుకుంటూ అల్లసాని పెద్దన తన అల్లిక జిగిబిగియని సూచించేందుకు ఈ వాక్యం రచించారు.

వాడుక[మార్చు]

సాహిత్యరంగంలో ప్రక్రియ, వస్తువుల పరంగా వైతాళికులైన పలువురు కవులు తమ కవిత్వ లక్షణ నిరూపణ చేస్తూ తామే కవిత్వం చెప్పడం జరిగింది. సాహిత్యవిమర్శకులు, పాఠకులు ఆయా లక్షణాలను ప్రస్తావించినప్పుడు అవే వాక్యాలు ఉదహరిస్తూంటారు. ఆ క్రమంలోనే అల్లసాని వాని అల్లిక జిగిబిగి వాడుకలోకి వచ్చింది.

ప్రాచుర్యం[మార్చు]

సాహిత్యవిమర్శల్లో పలుమార్లు ప్రస్తావనలు జరగడమే కాకుండా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అల్లసాని పెద్దన సాహిత్యాన్ని గురించి వ్రాసిన విమర్శన గ్రంథానికి ఈ జాతీయాన్నే శీర్షికగా ఉంచారు.