అష్టభాషా దండకము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అష్టభాషా దండకము

రచయత[మార్చు]

తాళ్ళపాక చినతిరుమలాచార్యుడు

విశేషాలు[మార్చు]

ఇది శ్రీ వేంకటేశ్వరుని పై చెప్పిన దండకము, మొత్తము ఎనిమిది భాషలలో చెప్పబడినది. ఆ భాషలు

  1. తెలుగు
  2. సంస్కృతము
  3. ప్రాకృతి
  4. శౌరసేనీ
  5. మాగధీ
  6. పైశాచీ
  7. పాచ్యతంతీ
  8. సార్వదేశీ