అష్టాదశ పుణ్యకార్యాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పుణ్యకార్యములలొ ఉత్తమమైన పద్దెనిమిది కార్యాలను అష్టాదశ పుణ్యకార్యములు అంటారు. అవి

 1. శంకుస్థాపనము
 2. గృహప్రవేశము
 3. నిషేకము
 4. గర్బాధానము
 5. పుంసవనము
 6. సీమంతము
 7. వివాహము
 8. వధూగృహప్రవేశము
 9. కంచుధారణము
 10. వస్త్రధారణము
 11. నామకరణము
 12. డోలారోహణము
 13. అన్నప్రాశనము
 14. కేశఖండనము
 15. అక్షరాభ్యాసము
 16. విద్యాభ్యాసము
 17. ఉపనయనము
 18. షష్టిపూర్తి