ఆంకోసెర్సిడే

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంకోసెర్సిడే
మడగాస్కర్ లోని బల్లుల రక్తంలో ఉన్న ఫొలెయెల్లా ఫర్కాటా
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Subkingdom:
Superphylum:
(unranked):
Phylum:
Class:
Subclass:
Order:
Superfamily:
Family:
ఆంకోసెర్సిడే
ప్రజాతి

See text.

ఆంకోసెర్సిడే (లాటిన్ Onchocercidae), Chabaud & Anderson, 1959[1] నెమటోడా (Nematode) ఫైలమ్ లోని ఒక కుటుంబం. వీనిలో కొన్ని పరాన్న జీవులు మానవులలో వ్యాధుల్ని కలిగిస్తాయి. వానిలో ఫైలేరియాసిస్ (Filariasis), ఆంకోసెర్సియాసిస్ (Onchocerciasis), లోయాసిస్ (Loasis) వ్యాధులు ముఖ్యమైనవి.

ప్రజాతులు[మార్చు]

 • అకాంథోకీలోనిమా
 • సెర్కోపితిఫైలేరియా
  • Cercopithifilaria johnstoni (parasite of rodents and marsupials in Australia)
 • డైపెటలోమినా
  • Dipetalonema reconditum (parasite of dogs, and sometimes humans)
  • Dipetalonema repens (parasite of dogs, and sometimes humans)
 • డైరోఫైలేరియా
  • Dirofilaria immitis (cause of heartworm in dogs and cats, occasionally humans)
  • Dirofilaria repens (parasite of dogs, and sometimes humans)
  • Dirofilaria tenuis (parasite of raccoons, and rarely humans)
  • Dirofilaria ursi (parasite of bears, and sometimes humans)
 • ఫోలియెల్లా
  • Foleyella furcata (parasite of lizards)
 • లిటోమోసా
  • Litomosa westi (parasite of bats)
 • లిటోమొసాయిడిస్
  • Litomosoides brasiliensis (parasite of bats)
  • Litomosoides sigmodontis (parasite of rodents)
  • Litomosoides wilsoni (parasite of opossums)
 • మాన్సొనెల్లా
  • Mansonella ozzardi (parasite of man in Central and South America)
  • Mansonella perstans (parasite of humans and primates in Africa and South America)
  • Mansonella streptocerca (parasite of humans in Africa)
 • ఆంకోటెరినెల్లా
  • Ochoterenella digiticauda (parasite of amphibians)
 • పిరాటుబా
  • Piratuba digiticauda (parasite of amphibians)
 • సార్కోనిమా
  • Sarconema eurycerca (cause of heartworm in swans)
 • వాల్టొనెల్లా
  • Waltonella flexicauda (parasite of bullfrogs)
 • ఉచరేరియా
  • Wuchereria bancrofti (parasite of humans, cause of "bancroftian filariasis")
  • Wuchereria kalimantani (parasite of monkeys in Indonesia)

మూలాలు[మార్చు]

 1. Chabaud, A.G. and R.C. Anderson (1959) "Nouvel essai de classification des Filaires (superfamilie Filarioidea)." Annales de Parasitologie Humaine et Comparée 34:64-87.