ఆప్టికల్ పవర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆప్టికల్ ఫైబర్

ఆప్టికల్ శక్తి ఒక లెన్స్ , అద్దం, లేదా ఇతర ఆప్టికల్ వ్యవస్థ ఏకీభవిస్తే లేదా కాంతి విడివడి ఏ డిగ్రీ ఉంది . ఇది పరికరం యొక్క ఫోకల్ పొడవు యొక్క అన్యోన్య సమానంగా ఉంటుంది: . P = 1 / f [ 1 ] హై ఆప్టికల్ పవర్ చిన్న ఫోకల్ పొడవు సూచించదు. ఆప్టికల్ పవర్ కోసం SI యూనిట్ సాధారణంగా డైఆప్టర్ అని పిలుస్తారు విలోమ మీటర్ (m -1), ఉంది .

వికర్షణ లెన్సులు ప్రతికూల శక్తి కలిగి ఉండగా మార్పిడికి కటకములు, అనుకూల ఆప్టికల్ శక్తి కలిగి. ఒక లెన్స్ ఒక వక్రీకరణ మీడియం, దాని ఆప్టికల్ పవర్, ఫోకల్ పొడవు మార్పు నిమజ్జనం చేసినప్పుడు .P = P1 + ప్రా 2 : రెండు లేదా మరింత సన్నని లెన్సులు కలిసి దగ్గరగా కలిపి లెన్సులు యొక్క ఆప్టికల్ శక్తి ప్రతి కటకం యొక్క ఆప్టికల్ అధికారాలు మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా , ఒక కటకం యొక్క ఆప్టికల్ శక్తి ప్రతి ఉపరితల శక్తులకు మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది . ఈ అంచనాలు సాధారణంగా ఆప్టొమెటర్ ఉపయోగిస్తారురెటీనా లో కాంతి దృష్టి చాలా లేదా చాలా చిన్న రిఫ్రాక్టివ్ శక్తిని కలిగి ఉంటుంది ఒక కన్ను ఒక వక్రీభవన లోపం ఉంది . ఒక హ్రస్వదృష్టి కంటి కాంతి రెటీనా ముందు దృష్టి కాబట్టి చాలా శక్తి ఉంది . దీనికి విరుద్ధంగా, ఒక హైపెరొపిక్టికి కన్ను సడలించింది ఉన్నప్పుడు కాబట్టి , కాంతి రెటీనా వెనుక దృష్టి చాలా తక్కువ శక్తి ఉంది. ఇతర మెరిడియన్ల యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ శక్తి నుండి వివిధ అని ఒక మెరిడియన్ ఒక వక్రీకరణ శక్తిని ఒక కన్ను అసమదృష్టిని ఉంది . సరియైన దృష్టి లేకపోవుట ఒక కంటి ఇతర కంటి కంటే వేరే రిఫ్రాక్టివ్ అధికారం ఉంది దీనిలో పరిస్థితి.