ఆమ్‌స్టర్‌డ్యామ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆమ్‌స్టర్‌డ్యామ్ (Amsterdam) అనేది నెదర్లాండ్స్ రాజ్యం యొక్క రాజధాని, అత్యంత జనాభా కలిగిన పురపాలక సంఘం. దీనియొక్క స్థితి రాజధానిగా నెదర్లాండ్స్ రాజ్యాంగముచే ఆదిష్టమయ్యింది, అయితే ఇది ప్రభుత్వ స్థానం కాదు, ఇది హాగ్.