ఆలమూరు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆలమూరు పేరుతో ఈ క్రింది ప్రాంతాలున్నాయి: