ఆవర్ధనము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కటకాల వలన ప్రతిబింబం ఏర్పడినప్పుడు ప్రతిబింబం పొడవుకు, వస్తువు పొడ పుకుగల నిష్షత్తిని రేఖ్హీయ ఆవర్ధనం అంటారు.[1] ప్రతిబింబం విస్త్రీర్ణానికి వస్తువు విస్త్రీర్ణానికిగల నిష్పత్తిని విస్త్రీర్ణ ఆవర్ధనం అంటారు. వి స్త్రీర్ణ ఆవర్ధనం రేఖీయ ఆవర్ధనం యొక్క వర్గానికి సమాన మవుతుందని చూపవచ్చు. కటకం నుంచి u దూరంలో ఉన్న వస్తువు OJ యొక్క ప్రతిబింబం IG సరళతకోసం కటక కేంద్రం C ద్వారా పోయే కిరణాన్ని మాత్రమే పటంలో చూపటం జరిగింది.

Δ IGC,Δ OJC లు సరూపాలు కనకవాటి అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు సమానం .
IO/OJ=CI/CO

సంజ్జా సంప్రదాయాన్ననుసరించి.

CO=u
CI=v

ఈ సందర్భంలో రుణగు ర్తువదిలివేసి u,v ల పరిమాణాలను మాత్రమే గ్రహించవలె.వస్త్తువు పొడవు OJ.ప్రతిబింబం పొడవు IO రేఖీయ ఆవర్ధనం m అయితే నిర్వచ నాన్నిబటి.[2]

m= ప్రతిబింబం పొడవు/వస్తువు పొడవు
=ప్రతిబింబం దూరం /వస్తువు దూరం
=v/u.

కుంభాకార కటకానికి రేకీయ ఆవర్ధనం ఒకటికన్న ఎక్కువగాని ఒకటికన్న తక్కువగాని ఉండవచ్చు.పుటాకార కటకానికి ఆవర్ధనం ఎప్పుడూ ఒకటి కన్న తక్కువ ఉంటుంది.

కుంభాకార కటకంలొ ఆవర్ధనము
పుటాకార కటకంలొ ఆవర్ధనము

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

  1. lens
  2. ఇంటర్మీడియట్ భౌతిక శాత్రము ద్వితీయ భాగము,తెలుగు అకాడమి

బయటి లంకెలు[మార్చు]

[1]

  1. "THE DETERMINATION OF MAGNIFICATION IN THE ELECTRON MICROSCOPE. I. INSTRUMENTAL FACTORS INFLUENCING THE ESTIMATE OF … JH Reisner - Laboratory investigation; a journal of technical methods …, 1965 - europepmc.org". {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆవర్ధనము&oldid=3161791" నుండి వెలికితీశారు