ఇమ్మాన్యుయెల్ కాంట్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Immanuel Kant (painted portrait)
Western Philosophy
18th-century philosophy
పేరు: Immanuel Kant
జననం: 22 April 1724
Königsberg, Kingdom of Prussia
మరణం: 1804 ఫిబ్రవరి 12(1804-02-12) (వయసు 79)
Königsberg, Kingdom of Prussia
సిద్ధాంతం / సంప్రదాయం: Kantianism, enlightenment philosophy
ముఖ్య వ్యాపకాలు: Epistemology, Metaphysics, Ethics
ప్రముఖ తత్వం: Categorical imperative, Transcendental Idealism, Synthetic a priori, Noumenon, Sapere aude, Nebular hypothesis
ప్రభావితం చేసినవారు: Wolff, Baumgarten, Tetens, Hutcheson, Empiricus, Montaigne, Hume, Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Rousseau, Newton, Emanuel Swedenborg
ప్రభావితమైనవారు: Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Peirce, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Sartre, Cassirer, Habermas, Rawls, Chomsky, Nozick, Karl Popper, Kierkegaard, Jung, Searle, Michel Foucault, Hannah Arendt, Karl Marx, Giovanni Gentile, Karl Jaspers, Hayek, Bergson, Ørsted, A.J. Ayer, Emerson, Weininger, P.F. Strawson, John McDowell
సంతకం:

ఇమ్మాన్యూల్ కాంట్ (ఏప్రిల్ 22, 1724 - ఫిబ్రవరి 12, 1804) (ఆంగ్లం Immanuel Kant) ఒక ప్రముఖ జెర్మన్ భావవాద తత్వవేత్త. ఇతను భావవాదం, జడతత్వ శాస్త్రం పై ఎక్కువ మొగ్గు చూపేవాడు. ఇతను అన్ని సందర్భాలలో జడతత్వవాదానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. ఇతను కొంతవరకు గతితర్కాన్ని కూడా అంగీకరించాడు. ఇతని ప్రభావం హెగెల్, కార్ల్ మార్క్స్ పైన కూడా కనిపిస్తుంది.