ఉమాస్వాతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉమాస్వాతి
ఆచార్య ఉమాస్వామి
ఆచార్య ఉమాస్వామి చిత్రం
వ్యక్తిగతం
జననంసా.శ 1 - 5 శతాబ్దం మధ్యలో
మరణంసా.శ 2 - 5 శతాబ్దం మధ్యలో
మతంజైన మతం
ప్రముఖ కృషితత్వార్థ సూత్ర
Senior posting
Teacherకుందకుందాచార్యుడు

ఉమాస్వాతి లేదా ఉమాస్వామి సా.శ. 2 నుంచి 5వ శతాబ్దం మధ్యలో జీవించిన ఒక భారతీయ పండితుడు. ఈయన జైనమతానికి సంబంధించిన మూలరచనలు కొన్ని రాశాడు.[1][2] ఈయన తత్వార్థ సూత్ర అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు. దీనినే తత్వార్థిగమ సూత్ర అని కూడా అంటారు.[3] ఉమాస్వాతి రాసిన ఈ రచన జైన తత్వానికి సంబంధించి తొలి సంస్కృత రచన. నాలుగు జైన సాంప్రదాయాల వారూ ఆమోదించిన మొట్టమొదటి ప్రామాణికమైన, విపులమైన గ్రంథం కూడా ఇదే.[4][5][6] హిందూ మతానికి వేదాంత సూత్రాలు, యోగ సూత్రాలు ఎలాగో జైనమతానికి ఇవి అలాంటివి.[2][4]

ఈయనను శ్వేతాంబర, దిగంబర సాంప్రదాయానికి చెందిన ఇరువురు తమ వాడే అని చెప్పుకుంటారు.[7][4] ఉమాస్వాతి కేవలం జైనమత సాంప్రదాయాలనే కాక కొన్ని శతాబ్దాల పాటు ఇతర భారతదేశ సాంప్రదాయాలను కూడా ప్రభావితం చేశాడు. సా.శ 13-14 వ శతాబ్దానికి చెందిన ద్వైత సిద్ధాంత తత్వవేత్త మధ్వాచార్యుడు ఆయన రచనల్లో ఉమాస్వాతిని ఉమాస్వాతి వాచకాచార్య అని పేర్కొన్నాడు.[8] దిగంబర సాంప్రదాయంలో కొంతమంది ఈయనను కుందకుందాచార్యుల ముఖ్య శిష్యుడిగా భావిస్తారు.[1][9] కానీ కొంతమంది పాశ్చాత్య పండితులు దీనిని వివాదాస్పంగా భావించారు.[10]

మూలాలు[మార్చు]

  1. 1.0 1.1 Jain 2011, p. vi.
  2. 2.0 2.1 Umāsvāti 1994, p. xiii.
  3. Umāsvāti 1994, p. xi–xiii.
  4. 4.0 4.1 4.2 Jones & Ryan 2007, pp. 439–440.
  5. Umāsvāti 1994, p. xi–xiii, Quote: "That Which Is, known as the Tattvartha Sutra to Jains, is recognized by all four Jain traditions as the earliest, most authoritative and comprehensive summary of their religion.".
  6. Paul Dundas (2006). Patrick Olivelle (ed.). Between the Empires : Society in India 300 BCE to 400 CE. Oxford University Press. pp. 395–396. ISBN 978-0-19-977507-1.
  7. Jaini 1998, p. 82.
  8. Vidyabhusana 1920, pp. 168–69.
  9. ఉల్లేఖన లోపం: చెల్లని <ref> ట్యాగు; finegan221 అనే పేరుగల ref లలో పాఠ్యమేమీ ఇవ్వలేదు
  10. B Faddegon; F W Thomas (1935). The Pravacana sara of kunda Kunda Acarya together with the commentary, Tattva-dipika. Cambridge University Press. pp. xv–xvi.