ఎన్.ఐ.ఎమ్.ఎస్.

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఎన్.ఐ.ఎమ్.ఎస్. లేదా నిమ్స్ (NIMS or Nims) కోసం వివిధ అర్ధాలు ఉన్నాయి.