ఎలెక్ట్రోస్టాటిక్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఛార్జ్ అయిన CD ద్వారా ఆకర్షించబడిన కాగితపు ముక్కలు

ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అనేది భౌతికశాస్త్రమునకు సంబంధించిన ఒక విభాగం, ఇది నిశ్చిలస్థితి వద్ద సంభవించే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జీలను అధ్యయనం చేస్తుంది. బొచ్చుతో రుద్దబడిన ఒక ప్లాస్టిక్ రాడ్ లేదా పట్టుతో రుద్దబడిన ఒక గాజు రాడ్ చిన్న చిన్న కాగితపు ముక్కలను ఆకర్షిస్తున్నట్లయితే అది ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ చేయబడిందని చెప్పవచ్చు. ఈ ఛార్జ్ బొచ్చుతో రుద్దబడిన ప్లాస్టిక్ పై నెగటివ్ ఛార్జీగా నిర్వచించబడుతుంది, సిల్క్ తో రుద్దబడిన గ్లాసుపై పాజిటివ్ ఛార్జీగా నిర్వచించబడుతుంది.

భౌతికశాస్త్రంలో ఎలెక్ట్రోస్టాటిక్స్ అనేది స్థిరమైన లేదా నెమ్మదిగా కదిలే విద్యుత్ ఆవేశాల దృగ్విషయం (అరే భలే ఉందే అని అనిపించే ప్రకృతి విషయం), లక్షణాలను గురించి వివరిస్తుంది. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ను తెలుగులో విద్యుత్ స్థితిశాస్త్రము అంటారు. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ దృగ్విషయం అనేది విద్యుత్ ఆవేశాలు ఒకదానిపై మరొకటి ప్రభావం చూపు దానిని బట్టి ఉత్పన్నం అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ దృగ్విషయం కూలుంబ్ యొక్క నియమములచే (కూలుంబ్ లా) వివరించబడ్డాయి. విద్యుద్విశ్లేషణ ప్రేరిత శక్తులు బలహీనంగా ఉన్నట్టువంటివి కూడా కూలుంబ్ నియమములలో వివరించబడ్డాయి.

ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ యొక్క కూలుంబ్ నియమం[మార్చు]

'The magnitude of the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of charges and inversely proportional to the square of the distance between them.'

The force is along the straight line joining them. If the two charges have the same sign, the electrostatic force between them is repulsive; if they have different signs, the force between them is attractive.

If is the distance (in meters) between two charges, then the force (in newtons) between two point charges and (in coulombs) is:

where ε0 is the vacuum permittivity, or permittivity of free space:[1]

The SI units of ε0 are equivalently  A2s4 kg−1m−3 or C2N−1m−2 or F m−1. Coulomb's constant is:

The use of ε0 instead of k0 in expressing Coulomb's Law is related to the fact that the force is inversely proportional to the surface area of a sphere with radius equal to the separation between the two charges.

A single proton has a charge of e, and the electron has a charge of −e, where,

These physical constants (ε0, k0, e) are currently defined so that ε0 and k0 are exactly defined, and e is a measured quantity.

  1. Matthew Sadiku (2009). Elements of electromagnetics. p. 104. ISBN 9780195387759.