ఒరిపిడి పదార్థాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Grit size ranging from 2 mm (the large grain) (about F 10 using FEPA standards) to about 40 micrometres (about F 240 or P 360).

వస్తువులు రాపిడి లేదా ఒరిపిడి వలన కలిగిన ఆకారమునకు అరగదీయుట కాని, సానపెట్టుట గాని చేయు పదార్థములు ఒరిపిడి పదార్థములు. వీటిని ఆంగ్లంలో అబ్రేసివ్స్ (Abrasives) అంటారు.

ఈ శక్తి పదార్థపు గట్టితనము, పెళుసుతనము, వేడిని తట్టుకొనగల లక్షణములపై ఆధారపడివుంటుంది. పదార్థ గట్టితనం మోష్ పరిమాణంలో కొలుస్తారు. ఇక పెళుసుదనం పదార్థమ్లొ స్పటికముల సైజును బట్టి ఉంటుంది. రాపిడివల్ల వచ్చే వేడిని తట్టుకోగల శక్తిని కలిగివుండాలి.

ఒరిపిడి పదార్థాలు

[మార్చు]
Assorted grinding wheels as examples of bonded abrasives.
A grinding wheel with a reservoir to hold water as a lubricant and coolant.
A German sandpaper showing its backing and FEPA grit size.
ప్రకృతిసిద్ధమైన ఒరిపిడి పదార్థాలు
కృత్రిమ ఒరిపిడి పదార్థాలు