ఒలింపస్ డిజిటల్ కెమెరాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మోడల్ పేరు Maximum resolution
(megapixels)
705x725
Comment/description విడుదల తేదీ మూలాలు
ఒలింపస్ AZ-2 జూమ్‌ 4.0 2.8× optical zoom Olympus Europe, archived from the original on 20 డిసెంబరు 2006, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
C series, also referred to as Camedia C series
C-400 0.35 1996
C-400L 0.35 1996
C-420L 0.35 1997
C-500L Olympus, D-500L/D-600L Digital Cameras, retrieved 28 June 2009
C-600L Olympus, D-500L/D-600L Digital Cameras, retrieved 28 June 2009
C-620L 1998
C-800L 0.81 కెమెడియా సీరిసులో మొదటిది. 1996 Olympus global, retrieved 15 January 2007
C-820L 0.81 1997
C-830L 1.3 1999
C-840L 1.3 1999
C-860L 1.3 2000
D 400 Zoom or C-900 Zoom 1.3 First digital camera in the compact series to feature an optical 3× zoom lens 1998 Olympus global, retrieved 15 January 2007
C-920 Zoom 1.3 2000
C-960 Zoom 1.3
C-990 Zoom 2.1
C-1000L 0.85 1998
C-1400L 1.41 Fixed-lens digital single-lens reflex camera. 3× optical zoom lens 1997 Olympus global, retrieved 15 January 2007
C-1400XL 1.41 1999
ఒలింపస్ C-2500L 2.5 Single-lens reflex camera. Progressive primary color CCD. 3× zoom lens 1999 Olympus global, retrieved 15 January 2007
ఒలింపస్ C-2000 జూమ్‌ 2.11 Was a high-end compact digital camera (when it was launched). Equipped with an F2.0 large-aperture 3× zoom lens. The series evolved through the 3030 and 4040 models, which had higher CCD resolutions, and the 5060 and 8080 models, which were equipped with wide-angle zoom lenses. Approx. 1999 Olympus global, retrieved 15 January 2007
C-2020 Zoom 2.11
C-2040 Zoom 2.11 2000
ఒలింపస్ C-2100 UZ 2.1 10× zoom lens, Image Stabilization 2000 Olympus America, archived from the original on 2007-09-28, retrieved 2013-09-30; DCResource, archived from the original on 2013-05-01, retrieved 2013-09-30
C-211 Zoom
C-1 1.3 Slim, compact body design 2001 Olympus global, retrieved 15 January 2007
C-1 Zoom 1.3 About 3 months after the launch of the C-1, Olympus introduced the C-1 Zoom, which has a similar body size but is equipped with a 3× zoom lens. Also known as D-150Z. 2001 Olympus global, retrieved 15 January 2007
C-2 2.0 Also known as D-230. 2001 Olympus - C-2, archived from the original on 3 జనవరి 2009, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
C-2 Zoom 2.0 2002 Olympus global, retrieved 15 January 2007
C-21 2.1 1999
ఒలింపస్ C-120 2.0 also known as D-380
ఒలింపస్ C-150 2.0 Olympus UK, archived from the original on 2006-09-08, retrieved 2013-09-30
ఒలింపస్ C-160 3.2 also known as D-395
ఒలింపస్ C-220 Zoom 2.0 3× zoom lens April 2002
ఒలింపస్ C-3000 Zoom 3.3 3× zoom lens 2000
ఒలింపస్ C-3020 Zoom 3.2 2001
ఒలింపస్ C-3020 Zoom 3.3 3× zoom lens Approx. 2001
ఒలింపస్ C-3040 Zoom 3.3 2000
ఒలింపస్ C-300 Zoom 3.0 2.8× optical zoom, 3.6× digital zoom, 5.8-16.2mm 1:2.9-4.4, TIFF; also known as D-550 Zoom 2003
ఒలింపస్ C-310 Zoom 3.2 3× optical zoom, 4× digital zoom, also known as Olympus Camedia D-540 Zoom 2004
ఒలింపస్ C-350 Zoom 3.2
ఒలింపస్ C-360 Zoom 3.2
ఒలింపస్ C-370 Zoom 3.2 3× optical zoom, 4× digital zoom, also known as D-535 October 2004 Olympus Europe, archived from the original on 3 డిసెంబరు 2008, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
ఒలింపస్ C-4000 Zoom 4.0 3× optical zoom, 3.3× digital zoom August 2002 Olympus America, archived from the original on 1 జనవరి 2007, retrieved 11 December 2008
ఒలింపస్ C-4040 Zoom 4.1 3× optical zoom, 37.5× digital zoom August 2001 Olympus America, archived from the original on 23 అక్టోబరు 2006, retrieved 11 December 2008
ఒలింపస్ C-450 Zoom 4.0 3× optical zoom, 12× digital zoom Olympus Europe, archived from the original on 4 నవంబరు 2004, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
ఒలింపస్ C-460 Zoom 4.0 3× optical zoom, 4× digital zoom Olympus Europe, archived from the original on 3 డిసెంబరు 2008, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
ఒలింపస్ C-460 Zoom del Sol 4.0 3× optical zoom, 4× digital zoom Olympus Europe, archived from the original on 3 డిసెంబరు 2008, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
ఒలింపస్ C-470 Zoom 4.0 3× optical zoom, 4× digital zoom Olympus Europe, archived from the original on 3 డిసెంబరు 2008, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
ఒలింపస్ C-5000 Zoom 5.0 3× optical zoom, 4× digital zoom 2003 Olympus America, archived from the original on 17 అక్టోబరు 2007, retrieved 11 December 2008
ఒలింపస్ C-5050 Zoom 5.0 3× optical zoom, 3.4× digital zoom October 2002 Olympus America, archived from the original on 17 ఆగస్టు 2009, retrieved 11 December 2008
ఒలింపస్ C-5060 Wide Zoom 5.1 4× optical zoom, 3.5× digital zoom November 2003 Olympus America, archived from the original on 24 ఆగస్టు 2007, retrieved 11 December 2008
ఒలింపస్ C-5500 Sport Zoom 5.1 5× optical zoom, 4× digital zoom February 2005 Olympus America, archived from the original on 28 డిసెంబరు 2008, retrieved 11 December 2008
ఒలింపస్ C-50 Zoom 5.0 3× optical, 4× digital zoom October 2002 Olympus America, archived from the original on 20 ఫిబ్రవరి 2007, retrieved 11 January 2007
ఒలింపస్ C-55 Zoom 5.1 5× optical, 4× digital zoom February 2005 Olympus Europe, archived from the original on 30 డిసెంబరు 2008, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
ఒలింపస్ C-60 Zoom 6.1 3× optical zoom, 4× digital zoom April 2004 Olympus America, archived from the original on 23 అక్టోబరు 2006, retrieved 11 January 2007
ఒలింపస్ C-70 Zoom 7.1 5× optical zoom, 6× digital zoom October 2004 Olympus Europe, archived from the original on 30 డిసెంబరు 2008, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
ఒలింపస్ Camedia C-700 Ultra Zoom 2.02 Belonged to the compact Ultra Zoom series. 10× optical zoom lens May 2001 Olympus global, retrieved 15 January 2007
ఒలింపస్ C-7000 Zoom 7.1 5× optical zoom, 6× digital zoom October 2004 Olympus America, archived from the original on 18 ఫిబ్రవరి 2007, retrieved 23 December 2007
ఒలింపస్ సి-7070 వైడ్ జూమ్‌ 7.1 4.1× optical zoom, 5× digital zoom February 2005 Olympus America, retrieved 11 January 2007[permanent dead link]
ఒలింపస్ C-720 Ultra Zoom 3.0 8× optical and 3× digital zoom June 2002 Olympus America, retrieved 11 January 2007[permanent dead link]
ఒలింపస్ C-725 Ultra Zoom 3.0 8× optical zoom lens f2.8–3.4 with ED lens May 2004 Olympus Europe, archived from the original on 2007-01-13, retrieved 2013-09-30; Ciao, archived from the original on 10 మే 2007, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
ఒలింపస్ C-730 Ultra Zoom 3.2 10× optical zoom, 3× digital zoom October 2002 Olympus Europe, archived from the original on 30 డిసెంబరు 2008, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
ఒలింపస్ C-740 Ultra Zoom 3.2 10× optical zoom, 3× digital zoom March 2, 2003 Olympus America, retrieved 11 December 2008[permanent dead link]
ఒలింపస్ C-745 Ultra Zoom 3.2 10× optical zoom, 3× digital zoom, PictBridge October 2003
ఒలింపస్ C-750 Ultra Zoom 4.0 10× optical zoom, 4× digital zoom June 19, 2003 Olympus America, retrieved 10 September 2005[permanent dead link]
ఒలింపస్ C-755 Ultra Zoom 4.0 10× optical zoom, 4× digital zoom, PictBridge November 2003 Olympus America, retrieved 11 December 2008[permanent dead link]
ఒలింపస్ C-760 Ultra Zoom 3.2 10× optical zoom, 3× digital zoom, PictBridge February 2004 Olympus America, retrieved 11 December 2008[permanent dead link]
ఒలింపస్ C-765 Ultra Zoom 4.0 10× optical zoom lens f2.8-3.7 April 2004 Olympus Europe, archived from the original on 27 జనవరి 2007, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
ఒలింపస్ C-770 Ultra Zoom 4.0 10× optical zoom lens (38mm–380mm equivalent focal length), 4× digital zoom April 2004 Olympus America, archived from the original on 23 అక్టోబరు 2006, retrieved 11 January 2007
ఒలింపస్ సి-8080 వైడ్ జూమ్‌ 8.0 5× optical zoom, 3× digital zoom April 2004 Olympus America, archived from the original on 28 డిసెంబరు 2008, retrieved 11 December 2008
D series
Olympus D-425 4.0 4× digital zoom January 2005
Olympus D-435 5.1 4× digital zoom August 2005 Olympus America, archived from the original on 9 అక్టోబరు 2007, retrieved 11 December 2008
Olympus D-490 2.1 Also known as C990Z, 3× optical zoom (35–105mm equiv. focal), f/2.8-f/4.4, August 1, 2000 Olympus America, archived from the original on 2013-07-04, retrieved 2013-09-30; DPReview, archived from the original on 25 అక్టోబరు 2007, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
Olympus D-535 3.2 Also known as C370, 3× optical zoom, 4× digital zoom, 12× seamless zoom capability October 2004 Olympus America, archived from the original on 2013-07-04, retrieved 2013-09-30; Olympus UK, archived from the original on 21 ఆగస్టు 2007, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
Olympus D-560 3.2 3x optical, 3.4x digital, 10x total seamless zoom Olympus America, archived from the original on 2013-07-04, retrieved 2013-09-30;
E series
Olympus E-1 4.9 First digital SLR to use the Four Thirds System. Professional. 2003 Olympus America, archived from the original on 2007-06-06, retrieved 2013-09-30
Olympus E-3 10.1 Professional level dSLR November 2007 Olympus America, archived from the original on 2010-01-23, retrieved 2013-09-30
Olympus E-5 12.3 Professional level dSLR September 2010 Olympus America, September 14, 2010, archived from the original on 2012-03-16, retrieved 2013-09-30
Olympus E-10 4.0 First digital SLR 2000 Olympus America, archived from the original on 2013-10-15, retrieved 2013-09-30
Olympus E-20 5.0 2001 Olympus America, archived from the original on 2007-12-24, retrieved 2013-09-30
Olympus E-30 12.3 Intermediate Four Thirds model between the E-3 and the E-520. January 2009 Olympus America, archived from the original on 2012-07-16, retrieved 2013-09-30
Olympus E-100RS 1.5 RS=Rapid Shot. Capable of shooting up to 15fps sequentially. Shutter speeds range from 1/10,000 to 16 sec. Designed to capture high speed motion. November 2000 Olympus America, archived from the original on 23 మార్చి 2007, retrieved 13 April 2007
Olympus E-300 8.0 Also known as the EVOLT E-300. E-1's little brother, first SLR to use Porro prism since Minolta Vectis and Olympus Pen. December 2004 Olympus America, archived from the original on 9 జనవరి 2007, retrieved 11 January 2007
Olympus E-330 7.4 first digital SLR with live LCD 7.4 megapixels January 2006 Olympus America, archived from the original on 2008-02-18, retrieved 2013-09-30
Olympus E-400 10.0 World’s smallest, lightest digital SLR. October 2006 Olympus Europe, archived from the original on 2008-12-20, retrieved 2013-09-30
Olympus E-410 10.0 Compact digital SLR, successor to the E-400. April 2007 Olympus America, archived from the original on 2009-03-17, retrieved 2013-09-30
Olympus E-420 10.0 Compact digital SLR, successor to the E-410. May 2008 Olympus America, archived from the original on 2010-03-05, retrieved 2013-09-30
Olympus E-450 10.0 Compact digital SLR. Very similar to the E-420 with added art filters. April 2009 Olympus UK & Ireland, archived from the original on 2009-07-26, retrieved 2013-09-30
Olympus E-500 8.0 Digital SLR October 2006 Olympus America, archived from the original on 2005-10-13, retrieved 2013-09-30
Olympus E-510 10.0 Digital SLR with Image Stabilisation, successor to the E-500. June 2007 Olympus America, archived from the original on 2009-03-09, retrieved 2013-09-30
Olympus E-520 10.0 Digital SLR with Image Stabilisation, successor to the E-510. August 2008 Olympus America, archived from the original on 2008-05-17, retrieved 2013-09-30
Olympus E-620 12.0 Intermediate Four Thirds model between the E-30 and the E-520.[1] February 2009 Olympus America, archived from the original on 2012-09-15, retrieved 2013-09-30
FE series
Olympus FE-100 4.0 Also known as X-710, 2.8× optical zoom, 4× digital zoom September 2005
Olympus FE-110 5.0 Also known as X-705, 2.8× optical zoom, 4× digital zoom September 2005
Olympus FE-115 5.0 Also known as X-715, 2.8× optical zoom, 4× digital zoom February 2006
Olympus FE-120 6.0 Also known as X-700, 3× optical zoom, 4× digital zoom September 2005
Olympus FE-130 5.1 Also known as X-720, 3× optical zoom, 4× digital zoom February 2006
Olympus FE-140 6.0 Also known as X-725, 3× optical zoom, 4× digital zoom February 2006
Olympus FE-150 5.0 Also known as X-730, 3× optical zoom, 4× digital zoom April 2006
Olympus FE-160 6.0 Also known as X-735, 3× optical zoom, 4× digital zoom March 2006
Olympus FE-170 6.0 Also known as X-760, 3× optical zoom, 4× digital zoom September 2006
Olympus FE-180 6.0 Also known as X-745, 3× optical zoom, 4× digital zoom September 2006
Olympus FE-190 6.0 Also known as X-750, 3× optical zoom, 4× digital zoom September 2006
Olympus FE-20 8.0 Also known as X-15, 3× optical zoom, 4× digital zoom September 2008
Olympus FE-25 10.0 3× optical zoom, 4× digital zoom February 2009
Olympus FE-26 12.0 3× optical zoom, 4× digital zoom August 2009
Olympus FE-200 6.0 3× optical zoom, 4× digital zoom September 2006
Olympus FE-210 7.1 3× optical zoom, 4× digital zoom February 2007
Olympus FE-220 7.1 3× optical zoom, 4× digital zoom February 2007
Olympus FE-230 7.1 3× optical zoom, 4× digital zoom February 2007
Olympus FE-240 7.1 5× optical zoom, 4× digital zoom February 2007
Olympus FE-250 8.0 3× optical zoom, 4× digital zoom February 2007
Olympus FE-270 7.1 3× optical zoom, 4× digital zoom September 2007
Olympus FE-280 8.0 3× optical zoom, 4× digital zoom September 2007
Olympus FE-290 7.1 4× optical zoom, 4× digital zoom September 2007
Olympus FE-300 12.0 3× optical zoom, 4× digital zoom September 2007
Olympus FE-3000 10.0 3× optical zoom, 4× digital zoom January 2009
Olympus FE-3010 12.0 3× optical zoom, 4× digital zoom March 2009
Olympus FE-310 8.0 5× optical zoom, 4× digital zoom February 2008
Olympus FE-320 8.0 3× optical zoom, 4× digital zoom February 2008
Olympus FE-340 8.0 5× optical zoom, 4× digital zoom February 2008 Olympus America, archived from the original on 30 అక్టోబరు 2010, retrieved 29 December 2010 and Imaging Resource Review: Olympus FE-340, retrieved 29 December 2010
Olympus FE-350 8.0 4× optical zoom, 4× digital zoom February 2008
Olympus FE-360 8.0 3× optical zoom, 4× digital zoom September 2008
Olympus FE-370 8.0 5× optical zoom, 4× digital zoom September 2008
Olympus FE-4000 12.0 4× optical zoom, 4× digital zoom. August 2009 Olympus America, archived from the original on 13 జనవరి 2010, retrieved 16 January 2010
Olympus FE-4010 12.0 4× optical zoom, 4× digital zoom. August 2009 Olympus America, archived from the original on 13 జనవరి 2010, retrieved 16 January 2010
Olympus FE-4020 14.0 4× optical zoom, 4× digital zoom. February 2010 Olympus America, archived from the original on 15 జనవరి 2010, retrieved 16 January 2010
Olympus FE-4030 14.0 4× optical zoom, 4× digital zoom. March 2010 Olympus Europe, archived from the original on 12 జనవరి 2010, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
Olympus FE-4040 14.0 4× optical zoom, 4× digital zoom. March 2010 Olympus Europe, retrieved 16 January 2010
Olympus FE-45 10.0 3× optical zoom, 4× digital zoom January 2009 Olympus America, archived from the original on 4 జనవరి 2010, retrieved 16 January 2010
Olympus FE-46 12.0 5× optical zoom, 4× digital zoom. Also known as the X-42 July 2009 Olympus America, archived from the original on 13 జనవరి 2010, retrieved 16 January 2010
Olympus FE-47 14.0 5× optical zoom, 4× digital zoom. January 2010 Olympus America, archived from the original on 14 జనవరి 2010, retrieved 16 January 2010
Olympus FE-5000 10.1 5× optical zoom, 4× digital zoom January 2009 Olympus Europe, archived from the original on 25 జనవరి 2010, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
Olympus FE-5010 12.0 5× optical zoom, 4× digital zoom January 2009 Olympus America, archived from the original on 29 జనవరి 2010, retrieved 16 January 2010
Olympus FE-5020 12.0 5× optical zoom, 4× digital zoom August 2009 Olympus Europe, archived from the original on 24 జనవరి 2010, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
Olympus FE-5030 14.0 5× optical zoom, 4× digital zoom March 2010 Olympus Europe, archived from the original on 12 జనవరి 2010, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
PEN series
Olympus PEN E-P1 12.3 Olympus' first camera using the Micro Four Thirds system. July 2009 Olympus America, archived from the original on 2009-06-19, retrieved June 26, 2009
Olympus PEN E-P2 12.3 An upgrade to the PEN E-P1. November 2009 Olympus America, November 5, 2009, archived from the original on 2013-01-30, retrieved 2013-09-30
Olympus PEN E-PL1 12.3 A Micro Four Thirds camera geared toward consumers moving up from point-and-shoot cameras. February 2010 Olympus America, February 3, 2010, archived from the original on 2011-06-06, retrieved 2013-09-30
Olympus PEN E-PL2 12.3 An upgrade to the PEN E-PL1. January 2011 Olympus America, January 5, 2011, archived from the original on 2011-01-10, retrieved 2013-09-30
Stylus series, also known as the µ or MJU series
Olympus Stylus 300 3.2 Also known as µ300 February 2003
Olympus Stylus 400 4.0 Also known as µ400 April 2003
Olympus Stylus 410 4.0 Also known as µ410D, 3× optical, 4× digital February 2004
Olympus Stylus 500 5.0 Also known as µ500 January 2005
Olympus Stylus 550WP 10.0 Also known as µ550WP February 2009
Olympus Stylus 600 6.0 Also known as µ600 September 2005
Olympus Stylus 7000 12.0 Also known as µ7000 February 2009
Olympus Stylus 710 7.1 Also known as µ700 March 2006
Olympus Stylus 720SW 7.1 Also known as µ720, 3× optical zoom, underwater March 2006
Olympus Stylus 725 SW 7.1 Also known as µ725, 3× optical zoom, underwater October 2006
Olympus Stylus 730 7.1 Also known as µ730 October 2006
Olympus Stylus 740 7.1 Also known as µ740, 5× optical zoom September 2006
Olympus Stylus 750 7.1 Also known as µ750, 5× optical zoom September 2006
Olympus Stylus 760 7.1 Also known as µ760 March 2007
Olympus Stylus 770SW 7.1 Also known as μ770SW March 2007
Olympus Stylus 780 7.1 Also known as µ780 April 2007
Olympus Stylus 790SW 7.1 Also known as μ790SW September 2007
Olympus Stylus 800 8.0 Also known as µ800 July 2005
Olympus Stylus 810 8.0 Also known as µ810 March 2006
Olympus Stylus 820 8.0 Also known as µ820 September 2007
Olympus Stylus 830 8.0 Also known as µ830 October 2007
Olympus Stylus 850SW 8.0 Also known as µ850SW January 2008
Olympus Stylus 9000 12.0 Also known as µ9000 February 2009
Olympus Stylus 1000 10.0 Also known as µ1000 October 2006
Olympus Stylus 1030SW 10.1 Also known as µ1030SW March 2008
Olympus Stylus 1040 10.0 Also known as µ1040 September 2008
Olympus Stylus 1050SW 10.1 Also known as µ1050SW September 2008
Olympus Stylus 1060 10.0 Also known as µ1060 September 2008
Olympus Stylus 1200 12.0 Also known as µ1200 October 2007
Olympus Stylus Tough-6000 10.0 Also known as µ January 2009
Olympus Stylus Tough-8000 12.0 Also known as µ February 2009
Olympus Stylus Verve 4.0 Also known as µ-mini Digital October 2004
Olympus Stylus Verve S 5.0 Also known as µ-mini Digital S April 2005 DPReview
SP series
Olympus SP-350 8.0 3× optical zoom, 5× digital zoom 2005 Olympus Product Archive, archived from the original on 2007-08-08, retrieved 2013-09-30
Olympus SP-500 Ultra Zoom 6.0 10× optical zoom, 5× digital zoom 2005
Olympus SP-510 Ultra Zoom 7.1 10× optical zoom, 5× digital zoom 2006
Olympus SP-550 Ultra Zoom 7.1 18× optical zoom, 5.6× digital zoom February 2007 Olympus America, archived from the original on 21 మార్చి 2007, retrieved 27 March 2007 Scared of the Dark, archived from the original on 2007-02-12, retrieved 2013-09-30
Olympus SP-560 Ultra Zoom 8.0 18× optical zoom, 5.6× digital zoom October 2007
Olympus SP-570 Ultra Zoom 10.0 20× optical zoom, 5× digital zoom February 2008 Olympus America, archived from the original on 1 ఫిబ్రవరి 2008, retrieved 8 February 2008
Olympus SP-565 Ultra Zoom 10.0 20× optical zoom, 5× digital zoom October 2008
Olympus SP-590 Ultra Zoom 12.0 26× optical zoom, 5× digital zoom March 2009
Olympus SP-600 Ultra Zoom 12.0 15× optical zoom, 5× digital zoom 2010
Olympus SP-800 Ultra Zoom 14.0 30× optical zoom, 5× digital zoom 2010
Olympus SP-810 Ultra Zoom 14.0 36× optical zoom, 4× digital zoom September 2011
Other
Olympus Ferrari Digital Model 2004 3.2 3× optical zoom, 1× - 2.7× digital zoom July 2004 Olympus Europe, archived from the original on 20 ఆగస్టు 2009, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
Olympus IR-300 5.0 3× optical zoom, 4× digital zoom 2005 Olympus Europe, archived from the original on 21 సెప్టెంబరు 2011, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013
Olympus IR-500 4.0 2.8× optical zoom, 11× digital zoom 2004 Olympus Europe, archived from the original on 21 సెప్టెంబరు 2011, retrieved 30 సెప్టెంబరు 2013

మూలాలు[మార్చు]

  1. Butler, Richard (2009-02-24). "Olympus E-620 Preview". Retrieved 2009-02-24.