కార్డినల్ సంఖ్య

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కార్డినల్ వర్సెస్ ఆర్డినల్ సంఖ్యలు
కార్డినల్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు
1 2 3 4
ఆర్డినల్ ప్రధమ రెండవ మూడవ నాల్గవ
1 వ 2 వ 3 వ 4 వ

భాషాశాస్త్రంలో, సాంప్రదాయ వ్యాకరణంలో, కార్డినల్ సంఖ్య (లేదా కార్డినల్ సంఖ్య పదం ) లెక్కించడానికి ఉపయోగించే భాషాభాగం. తెలుగు పదాలు ఒకటి, రెండు మూడు వంటి సంఖ్యలు కానీ లేదా వాటితో ఏర్పడిన సంఖ్యల వంటివి, ఉదా. మూడు వందల నలభై రెండు . కార్డినల్ సంఖ్యలు ఖచ్చితమైన సంఖ్యలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి. అవి మొదటి, రెండవ, మూడవ మొదలైన ఆర్డినల్ సంఖ్యలకు సంబంధించినవి. [1] [2] [3]

ప్రస్తావనలు

[మార్చు]
  1. David Crystal (2011). Dictionary of Linguistics and Phonetics (6th ed.). John Wiley & Sons. p. 65. ISBN 978-1-405-15296-9.
  2. Hadumo Bussmann (1999). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-20319-7.
  3. James R. Hurford (1994). Grammar: A Student's Guide. Camsixbridge University Press. pp. 23–24. ISBN 978-0-521-45627-2.