కాల్కేరియా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కాల్కేరియా స్పంజికలు
Haeckel Calcispongiae.jpg
"Calcispongiae" from Ernst Haeckel's Kunstformen der Natur, 1904
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
రాజ్యం: ఏనిమేలియా
విభాగం: Porifera
తరగతి: కాల్కేరియా
Bowerbank, 1817
ఉపతరగతులు

Calcinea
Calcaronea

కాల్కేరియా (Calcarea) స్పంజికలలో ఒక తరగతికి చెందిన జీవులు.