కొటికలపూడి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కొటికలపూడి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.