కోరిక (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కోరిక అనగా ఏదైనా వస్తువు, పదార్ధము లేదా వ్యక్తి కావాలని అనిపించడం.