క్యూసెక్కు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Cubic foot
చిత్రావతి రిజర్వాయర్ వివరములలో నీటి ఘనపరిమాణాన్ని టి.ఎం.సి లలో తెలిపారు. టి.ఎం.సి అనగా 100 మిలియన్ క్యూసెక్కులు
ప్రమాణం యొక్క సమాచారం
ప్రమాణ వ్యవస్థImperial and US Customary
ఏ బౌతికరాశికి ప్రమాణంVolume
గుర్తుft3 or cu ft 
ప్రమాణాల మధ్య సంబంధాలు
1 ft3 in ...... is equal to ...
   [[United States customary units |U.S. customary]]   ⅟27 yd3
   SI units   0.02832 m3

క్యూసెక్కు : ఇది ఒక ద్రవ కొలమానము. ఇది ప్రవాహరేటును కొలవడానికి వాడుతారు. ఒక సెకనుకు క్యూబిక్ ఫీటును క్యూసెక్కు అంటారు. దీనిని ft3 గా సూచిస్తారు.[1] దీనిని యునైటెడ్ స్టేట్స్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లో ఉపయోగిస్తారు. ఒక అడుగు ( 0.3048 m )పొడవుగా గల సమ ఘనం ఘనపరిమాణాన్ని క్యూసెక్కు అంటారు. దీని ఘనపరిమాణం 28.3168 L (about ⅟35 of a క్యూబిక్ మీటర్లు).

60 °F (16 °C), వద్ద ఒక ఘనపు అడుగు ఘనపరిమాణం గల నీటి బరువు 62.37 pounds (28.29 kg) ఉంటుంది.

ప్రమాణ మార్చిడి

[మార్చు]


1 ఘనపు అడుగు  = 1728 cubic inches
= ⅟27 of a cubic yard
0.037037 yd3
= 0.0283 m3
= 28.3168 L
= 576⁄77 US fluid gallons
= 1728⁄231 US fl gal
7.480519 US fl gal
= 73728⁄77 US fluid ounces
957.51 US fl oz
≈ 6.2288 imperial gallons
≈ 996.61 imperial fluid ounces
≈ 0.80356 US bushels
≈ 0.17811 oil barrel

ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "IEEE Standard Letter Symbols for Units of Measurement (SI Customary Inch-Pound Units, and Certain Other Units)". ieee.org (Revision of IEEE Std 260.1-1993). IEEE Std 260.1-2004 (2004 ed.). Piscataway, N.J.: IEEE. 2004-09-24. pp. 1–30. doi:10.1109/IEEESTD.2004.94618. ISBN 978-1-5044-0928-5. STD95220 STDPD95220 STDPL95220. Archived from the original (PDF or hardcopy) on 2018-06-12. Retrieved 22 December 2019. [1], ISBN 978-0-7381-3997-5, ISBN 978-0-7381-3998-2.