క్రియేటివ్ కామన్స్ లైసెన్సు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
క్రియేటివ్ కామన్స్ లోగో

లైసెన్సుల రకాలు[మార్చు]

Creative commons license spectrum between public domain (top) and all rights reserved (bottom). Left side indicates the use-cases allowed, right side the license components. The dark green area indicates Free Cultural Works compatible licenses, the two green areas compatibility with the Remix culture.
CC license usage in 2014 (top and middle), "Free cultural works" compatible license usage 2010 to 2014 (bottom)

Seven regularly used licenses[మార్చు]

Icon Description Acronym Allows Remix culture Allows commercial use Allows Free Cultural Works Meets 'Open Definition'
CC0 icon Freeing content globally without restrictions CC0 Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
CC-BY icon Attribution alone BY Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
CC-BY-SA icon Attribution + ShareAlike BY-SA Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg Yes check.svg
CC-by-NC icon Attribution + Noncommercial BY-NC Yes check.svg X mark.svg X mark.svg X mark.svg
CC-BY-ND icon Attribution + NoDerivatives BY-ND X mark.svg Yes check.svg X mark.svg X mark.svg
CC-BY-NC-SA icon Attribution + Noncommercial + ShareAlike BY-NC-SA Yes check.svg X mark.svg X mark.svg X mark.svg
CC-BY-NC-ND icon Attribution + Noncommercial + NoDerivatives BY-NC-ND X mark.svg X mark.svg X mark.svg X mark.svg

Adaptation[మార్చు]

A license compatibility chart for combining or mixing two CC licensed works