క్రోకడైలస్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Crocodylus
Persiancrocodile.jpg
C. palustris
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Crocodylus

Laurenti, 1768
Species

See text

క్రోకడైలస్ ఒక రకమైన మొసలి.