ఖండవల్లి

From వికీపీడియా
Jump to navigation Jump to search

ఖండవల్లి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.