గండకీ పత్రి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
గండకీ పత్రి

గండకీ పత్రి: ఇది అరణ్యాలలో మాత్రమే అరుదుగా లభిస్తుంది. గండకీ వృక్షపు ఆకు మొండి దీర్ఘ వ్యాధులకు కూడా దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. File:Bauhinia variegata flower.jpg

--- పత్రి[మార్చు]

ఈ పత్రి ఈ వృక్షానికి చెందినది. వినాయక చవితి రోజు చేసుకునే వరసిద్ధివినాయక ఏకవింశతి పత్రి పూజా క్రమములో ఈ ఆకు <ఒకట/రెండ/మూడ...>వది.

భౌతిక లక్షణాలు[మార్చు]

ఈ ఆకు ముదురు పచ్చ రంగులో ఉంటుంది. ఆకారం గుండ్రంగా ఉంటుంది. పరిమాణం మధ్యస్థం. ఈ చెట్టుగుబురుచెట్టు. ==శాస్త్రీయ నామం==బౌహినిఅ వరిఎగత ఈ పత్రి చెట్టు యొక్క శాస్త్రీయ నామం <>.

ఔషధ గుణాలు[మార్చు]

ఈ పత్రి యొక్క ఔషధ గుణాలు :

  1. అస్థమ నీ తగిస్తుంది

సువాసన గుణం[మార్చు]

ఈ పత్రి సుగంధభరితంగా ఉంటుంది.

ఇతర ఉపయోగాలు[మార్చు]

ఈ పత్రితో ఉన్న ఇతర ఉపయోగాలు :

  • 1
  • 2
  • 3

ఆయుర్వేదంలో[మార్చు]

ఈ పత్రి ఉల్లేఖన ఆయుర్వేదంలో ఉంది. ఇది -,-,- రోగాల నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది.

వనరులు[మార్చు]