గణతంత్ర రాజ్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
A map of the Commonwealth republics

గణతంత్ర రాజ్యం (English: Republic "రేపుబ్లిక్") అనేది ఒక పరిపాలనా విధానం. ఇందులో రాజ్యాధికారం ప్రజలది, వారు ఎన్నుకున్న ప్రతినిధులది.[1] గణతంత్ర రాజ్యంలో దేశం పరిపాలకులది కాకుండా ప్రజలందరి సొత్తు. ఈ పద్ధతిలో ఏ కుటుంబానికో, లేక సమూహానికో పరిపాలన మీద అపరిమిత అధికారాలు ఉండవు. ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం, మిశ్రమ ప్రభుత్వం, ఓలిగార్కీ, లేదా నిరంకుశత్వం ద్వారా అధికారాన్ని చేపట్టవచ్చు. ఆధునిక గణతంత్ర రాజ్యం రాచరికానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం అందువల్లనే గణతంత్ర రాజ్యాల్లో రాజులు, దేశాధినేతలు లేదా ప్రభువులు ఉండరు.[2][3][4]

మూలాలు[మార్చు]

  1. "Republic | Definition of Republic by Oxford Dictionary on Lexico.com also meaning of Republic". Lexico Dictionaries | English (in ఇంగ్లీష్). Archived from the original on 2021-01-27. Retrieved 2021-01-14.
  2. Bohn, H. G. (1849). The Standard Library Cyclopedia of Political, Constitutional, Statistical and Forensic Knowledge (in ఇంగ్లీష్). p. 640. A republic, according to the modern usage of the word, signifies a political community which is not under monarchical government ... in which one person does not possess the entire sovereign power.
  3. "Definition of Republic". Merriam-Webster Dictionary (in అమెరికన్ ఇంగ్లీష్). Retrieved 2017-02-18. a government having a chief of state who is not a monarch ... a government in which supreme power resides in a body of citizens entitled to vote and is exercised by elected officers and representatives responsible to them and governing according to law
  4. "The definition of republic". Dictionary.com. Retrieved 2017-02-18. a state in which the supreme power rests in the body of citizens entitled to vote and is exercised by representatives chosen directly or indirectly by them. ... a state in which the head of government is not a monarch or other hereditary head of state.