గర్భాశయ గ్రీవము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
గర్భాశయ గ్రీవము
Schematic frontal view of female anatomy
లాటిన్ cervix uteri
ధమని vaginal artery, uterine artery
Precursor Müllerian duct
MeSH Cervix+uteri

గర్భాశయ గ్రీవము (cervix (from the Latin cervix uteri, meaning "neck of the womb") గర్భాశయముపు క్రింది భాగంలోని సన్నని భాగము. ఇది యోని లోనికి బుడిపి మాదిరిగా పొడుచుకొని వుంటుంది. సగం భాగం వైద్య పరీక్షలకు అనుకూలంగా ఉండే పై అర్థభాగం దాగివుంటుంది.

నిర్మాణం[మార్చు]

The cervix with cervical mucous‎
The cervical os

ఎక్టోసెర్విక్స్[మార్చు]

The portion projecting into the vagina is referred to as the portio vaginalis or ectocervix. On average, the ectocervix is 3 cm long and 2.5 cm wide. It has a convex, elliptical surface and is divided into anterior and posterior lips.

External os[మార్చు]

The ectocervix's opening is called the external os. The size and shape of the external os and the ectocervix varies widely with age, hormonal state, and whether the woman has had a vaginal birth. In women who have not had a vaginal birth the external os appears as a small, circular opening. In women who have had a vaginal birth, the ectocervix appears bulkier and the external os appears wider, more slit-like and gaping.

ఎండోసెర్వికల్ కాల్వ[మార్చు]

The passageway between the external os and the uterine cavity is referred to as the endocervical canal. It varies greatly in length and width, along with the cervix overall. Flattened anterior to posterior, the endocervical canal measures 7 to 8 mm at its widest in reproductive-aged women.

Internal os[మార్చు]

The endocervical canal terminates at the internal os which is the opening of the cervix inside the uterine cavity.

వ్యాధులు[మార్చు]

బయటి లింకులు[మార్చు]

  • My Beautiful Cervix—site with a series of photographs illustrating the cervix over a menstrual cycle