గోళం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
గోళము యొక్క ఒక ద్వి-మితీయ కోణం ప్రొజెక్షన్
r – గోళం యొక్క వ్యాసార్థం

గోళం అనగా త్రిమితీయ ప్రదేశం లో సంపూర్ణ గుండ్రని జ్యామితీయ వస్తువు, ఇది పూర్తి గుండ్రని బంతి యొక్క ఉపరితలం, (అంటే., రెండు కోణాల్లో ఒక వృత్తాకార వస్తువుకు సమానమైనది). వృత్తం వంటిది జ్యామితీయంగా ద్విమితీయ వస్తువు, గోళము అనేది గణితశాస్త్రపరంగా బిందువుల యొక్క సమితిగా నిర్వచించబడింది అవి ఇవ్వబడిన బిందువు నుండి అన్ని అంతే r దూరం ఉంటాయి, కాని త్రిమితీయ ప్రదేశంలో ఉంటాయి. ఈ r దూరం అనేది బంతి యొక్క వ్యాసార్థం, ఇచ్చిన పాయింట్ గణితపరమైన బంతి యొక్క కేంద్రం. బంతి ద్వారా అతి పొడవైన సరళ రేఖ గోళము యొక్క రెండు పాయింట్లు కలుపుతుంది, కేంద్రం గుండా వెళుతుంది, దాని యొక్క పొడవు అనేది ఈ ప్రకారంగా రెండుసార్లు వ్యాసార్థం; ఇది బంతి యొక్క వ్యాసం.


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గోళం&oldid=3182688" నుండి వెలికితీశారు