గోళం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
గోళము యొక్క ఒక ద్వి-మితీయ కోణం ప్రొజెక్షన్
r – గోళం యొక్క వ్యాసార్థం

గోళం అనగా త్రిమితీయ ప్రదేశంలో సంపూర్ణ గుండ్రని జ్యామితీయ వస్తువు, ఇది పూర్తి గుండ్రని బంతి యొక్క ఉపరితలం, (అంటే., రెండు కోణాల్లో ఒక వృత్తాకార వస్తువుకు సమానమైనది). వృత్తం వంటిది జ్యామితీయంగా ద్విమితీయ వస్తువు, గోళము అనేది గణితశాస్త్రపరంగా బిందువుల యొక్క సమితిగా నిర్వచించబడింది అవి ఇవ్వబడిన బిందువు నుండి అన్ని అంతే r దూరం ఉంటాయి, కాని త్రిమితీయ ప్రదేశంలో ఉంటాయి. ఈ r దూరం అనేది బంతి యొక్క వ్యాసార్థం, ఇచ్చిన పాయింట్ గణితపరమైన బంతి యొక్క కేంద్రం. బంతి ద్వారా అతి పొడవైన సరళ రేఖ గోళము యొక్క రెండు పాయింట్లు కలుపుతుంది, కేంద్రం గుండా వెళుతుంది, దాని యొక్క పొడవు అనేది ఈ ప్రకారంగా రెండుసార్లు వ్యాసార్థం; ఇది బంతి యొక్క వ్యాసం.

ఒక గోళం ( గ్రీకు σφαῖρα - sphaira, "గ్లోబ్, బాల్"[1]) ) అనేది త్రిమితీయ ప్రదేశంలో ఒక రేఖాగణిత వస్తువు, ఇది బంతి యొక్క ఉపరితలం (అనగా, వృత్తాకార వస్తువులకు రెండు కోణాలలో సమానంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ " సర్కిల్ " దాని "డిస్క్"ను చుట్టుముడుతుంది).

రెండు డైమెన్షనల్ ప్రదేశంలో ఒక వృత్తం వలె, ఒక గోళం గణితశాస్త్రంలో త్రిమితీయ ప్రదేశంలో ఇచ్చిన పాయింట్ నుండి ఒకే దూరం r పాయింట్ల సమితిగా నిర్వచించబడుతుంది.[2] ఈ దూరం r అనేది బంతి యొక్క వ్యాసార్థం, ఇది ఇచ్చిన బిందువు నుండి r కంటే తక్కువ (లేదా, క్లోజ్డ్ బంతికి, తక్కువ లేదా సమానమైన ) దూరం ఉన్న అన్ని పాయింట్ల నుండి తయారవుతుంది, ఇది గణిత బంతికి కేంద్రం . వీటిని వరుసగా గోళం యొక్క వ్యాసార్థం, కేంద్రంగా కూడా సూచిస్తారు. బంతి ద్వారా పొడవైన సరళ రేఖ విభాగం, గోళం యొక్క రెండు పాయింట్లను కలుపుతుంది, మధ్యలో గుండా వెళుతుంది, దాని పొడవు రెండు రెట్లు వ్యాసార్థం; ఇది గోళం, దాని బంతి రెండింటి వ్యాసం.

మూలాలు

[మార్చు]
  1. σφαῖρα, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus.
  2. Albert 2016, p. 54.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గోళం&oldid=4074963" నుండి వెలికితీశారు