గౌతమ్ పబ్లిషర్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గౌతమ్ పబ్లిషర్స్ విజయవాడలోని సైకంవారి వీధి నుండి పనిచేస్తున్న పుస్తక ప్రచురణ సంస్థ.

ప్రచురణలు[మార్చు]

 1. 40 రోజులలో ఆంగ్లభాష
 2. 40 రోజులలో తమిళభాష
 3. 40 గోజులలో హిందీభాష
 4. అందరికి ఆరోగ్యం - ఆయుర్వేదం
 5. ఆంధ్రదేశ చరిత్ర
 6. ఇంగ్లీషు క్విజ్ - క్విజ్
 7. ఇంగ్లీషు - ఇంగ్లీషు డిక్షనరి
 8. ఇంగ్లీషు - ఇంగ్లీషు - తెలుగు డిక్షనరి
 9. ఇంగ్లీషు గ్రామరు
 10. ఇంగ్లీషు వ్యాసాలు & లెటర్స్
 11. కృష్ణాతీరంలో పుణ్యక్షేత్రాలు
 12. జనరల్ ఎస్సేస్ & జంస్ ఆఫ్ అవర్నేషన్
 13. జంస్ ఆఫ్ అవర్నేషన్
 14. జాతిరత్నాలు
 15. త్రిభాషా డిక్షనరి
 16. తెలుగు - ఇంగ్లీషు డిక్షనరి
 17. తెలుగు క్విజ్ - క్విజ్
 18. తెలుగు - తెలుగు నిఘంటువు
 19. తెలుగు వ్యాసాలు జాతిరత్నాలు
 20. న్యూ ఆంగ్లో - తెలుగు స్వబోధిని
 21. పిల్లల పేర్లు - వారి జాగ్రత్తలు
 22. భారతదేశ చరిత్ర
 23. భూగోళ శాస్త్రము
 24. మానవుడు - చట్టము
 25. మిని ఇంగ్లీషు గ్రామరు
 26. మిని తెలుగు వ్యాసాలు
 27. లేటెస్ట్ ఎస్సేస్ & ఎవ్రిడే లెటర్స్
 28. లేడీస్ సైకాలజీ
 29. వంటలు - పిండివంటలు
 30. విజయసోపానాలు
 31. విద్యార్థి వ్యాకరణము
 32. వివాహ చట్టము
 33. హిందీ గ్రామరు
 34. హిందీ వ్యాసాలు
 35. N. V. వంటకాలు

మూలాలు[మార్చు]