ఘ్రాణ నాడి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఘ్రాణ నాడి
మెదడు క్రింది భాగం.

ఘ్రాణ నాడి (Olfactory nerve) 12 జతల కపాల నాడులలో మొదటిది. ఇది జ్ఞానేంద్రియాలైన వాసన చూడడానికి పనిచేస్తుంది