చర్చ:అవధూత వెంకయ్యస్వామి ఆలయం (గొలగమూడి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
(ప్రస్తు • గత) 22:43, 18 మే 2009‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (585 బైట్లు) (+49)‎ . . (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
    (ప్రస్తు • గత) 05:27, 24 జూన్ 2008‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (536 బైట్లు) (+66)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
    (ప్రస్తు • గత) 15:40, 12 ఆగష్టు 2007‎ వైజాసత్య (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (470 బైట్లు) (-174)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
    (ప్రస్తు • గత) 15:22, 12 ఆగష్టు 2007‎ Venkaiahswamy (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (644 బైట్లు) (+644)‎ . . (కొత్త పేజీ: ఇది సద్గురు తత్వచింతనాధ్యేయ ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక. ఇది వెంకయ...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)