చర్చ:అస్థిపంజరం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీప్రాజెక్టు జీవ శాస్త్రము ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు జీవ శాస్త్రములో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో జీవ శాస్త్రానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


పేర్లు ఎలా సంపాదించారండి బాబు... చాలా కష్టం ఇంట్ర్ మీడీయట్ తెలుగు మీడీయం లొ చదువుకొంటే అప్పుడు ఈ ఎముకల పేర్లు తెలుగు లొ తెలుస్తాయి.మాటలబాబు 05:22, 16 ఆగష్టు 2007 (UTC)
ఆ ఎముకల పేర్ల పక్కన ఇంగ్లీషు పేర్లు కూడా తెలపగలిగితే, ఎక్కడన్నా ఆంగ్ల మాత్రుకలనుండి అనువదించడానికి వీలుకలుగవచ్చుశ్రీనివాస్ 11:19, 19 జూన్ 2008 (UTC)