చర్చ:కింగ్ కోబ్రా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీప్రాజెక్టు జీవ శాస్త్రము ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు జీవ శాస్త్రములో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో జీవ శాస్త్రానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


King Cobra సరైన తెలుగుపేరు ఎవరికైనా తెలుసా? "కృష్ణనాగు?" --కాసుబాబు 08:53, 13 మార్చి 2007 (UTC)

నాగుపాము అనుకొంటాను --నవీన్ 08:55, 13 మార్చి 2007 (UTC)

కింగ్ కోబ్రాలు కోబ్రాజాతికి చెందినవికాము.దాని జాతిపై వివాదమువుంది.కోబ్ర జాతులన్నింటికి శాస్త్రీయనామములు చివర నాజా అని రావాలి. మరిన్నివివరములుకు ఆంగ్లవికిపేడియాను చుడము.